dimarts, 7 de juny de 2011

VdPsiP

ahir els caps de llista de les formacions PSC, ICV i VdPsiP, van subscriure un document de compromís per a la investidura de la sra. teresa Padrós com alcaldessa de Palau-solità i Plegamans en el ple del proper dissabte dia 11 de juny.

Deixo per més endavant les meves valoracions sobre la buidor absoluta de contingut del document subscrit, que només preveu la investidura en qüestió però que, en cap cas conté elements programàtics de cap tipus, constituïnt per tant un autèntic xec en blanc a favor dels socialistes palauencs.

Vull fer públic a continuació l'oferiment o proposta de pacte efectuat per part dels tres grups integrants del govern sortint, ciU, ERC i PP als membres de VdPsiP a fi de deixar ben clares les nostres intencions de futur i evidenciar així una veritable política de transparència en les dues llargues reunions celebrades fins ara:

Proposta d’acord amb VdPsiP i els grups de l’actual Govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (CiU, Esquerra i PP).

L’acord que s’ofereix a VdPsiP, a canvi de donar suport a un Govern de coalició entre CiU, Esquerra i Partit Popular, amb la Mercè Pla com Alcaldessa, es basa en els següents eixos:

1. Formar part d’un grup de persones que prioritzen la transformació en l’estil de Governar el municipi, amb un únic objectiu: treballar conjuntament per un projecte comú de millora del poble de Palau-solità i Plegamans.
2. Donar un fort impuls a la professionalització de l’estructura organitzativa i de gestió de l’Ajuntament, pràcticament prescindint de càrrecs de confiança i professionalitzant al màxim la seva direcció, garantint la transversalitat i la coordinació efectiva dels equips.
3. Canviar radicalment les polítiques de participació ciutadana, impulsant una gestió transversal de la participació, amb un reforç important de les pràctiques de participació.
4. Agrupar les polítiques d’educació i formació en tots els àmbits, anant més enllà de les competències bàsiques de gestió dels edificis, a aplicar polítiques reals de formació, en àmbit tan diversos com els adults, la preparació pel treball, etc...

Aquests eixos es concreten en la següent oferta organitzativa:

Acord de persones
• VdPsip formaria part de l’equip de Govern en condicions d’igualtat. Amb una tinença d’Alcaldia.
• El pacte de Govern Local, amb una filosofia similar al que ha funcionat els darrers quatre anys, es basaria en la confiança i el respecte mutu, amb el suport entre els membres del Govern als projectes de cadascú.
• Les ideologies de cada grup i persona es respecten en tot moment, i cada grup és lliure d’exercir el vot que li sembli en els òrgans de Govern en relació a tots aquells àmbits que superen les competències municipals.

Professionalització
• VdPsip lideraria l’àrea d’Organització Interna de l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir el compliment del seu programa electoral, pel que es refereix a com s’organitza l’Ajuntament, mitjançant la professionalització de càrrecs, assegurar la transversalitat i treballar per l’eficiència, l’eficàcia i l’agilitat de l’Administració.
• Aquest acord permetrà que els canvis introduïts pel Govern durant la legislatura 2007-2011 es vegin reforçats per una nova etapa. La introducció de millores en els processos de gestió, com la creació d’una estructura directiva gerencial, basada en criteris de gestió estratègica, la gestió de les compres professionalitzada, la contractació amb criteris de mercat, l’administració electrònica, la signatura digital, etc... es veuran impulsats amb una nova fase on la totalitat de càrrecs directius i de comandament es seleccionaran entre professionals adients al perfil.
• L’estructura organitzativa exacta es reformarà, a partir d’una auditoria organitzativa en col•laboració amb la Diputació de Barcelona i de professionals del sector.

Formació i Participació
• VdPsip també lideraria un àmbit conjunt de Formació i Participació.
• La inquietud mostrada per aquest grup en aquest àmbit podria ajudar a donar un impuls en aquesta qüestió, que entenem és una de les demandades per la ciutadania amb els resultats electorals, que ha donat el seu suport amb 1.132 vots a opcions que fins ara no tenien representació al Consistori. Aquests electors cal poder-los escoltar amb noves maneres de fer participació.
• L’esborrany de reglament de Participació elaborat aquesta legislatura es proposa com a base de treball en aquest àmbit, obert a aportacions i modificacions que es considerin.
• La formació serà un eix important en aquesta àrea. Les polítiques de formació són transversals a tots els nivells de població, i l’Ajuntament ja ha estat treballant en programes de desenvolupament en diferents àmbits, amb la Diputació, amb Treball, amb diverses iniciatives. La connexió de totes elles en una àrea comuna ha de potenciar-ne la possibilitat d’èxit i d’arribar al màxim nombre de ciutadans. La combinació amb les polítiques de participació, pot ajudar a treure’n encara més profit.


Per garantir que tots aquests aspectes es recolzen en fets i garanties reals de compliment, es fa menció a continuació de l’argumentari i la descripció del material mostrat a l’equip negociador de VdPsip.

Introduccció

Ens heu transmès que prioritzeu un canvi. Quin canvi? Un canvi cap a on? I des de on? Coneixeu realment la situació actual de l'Ajuntament? Creieu que el canvi a un Govern amb persones "d'abans" és un canvi com el que describiu al vostre programa?

Permeteu-nos explicar-vos el canvi al que us estem convidant a participar, a ser-ne protagonistes. Un canvi que vam començar fa 4 anys, que just ara comença a donar els seus resultats, i que quedaria del tot aturat amb un canvi de Govern que portaria persones que fa 12 anys o més que estaven a Govern.

L'organització de l'Ajuntament avui ja ha començat a canviar en una direcció que encaixa molt bé amb tot el programa que VdPsip ha fet públic, i que entenem que diverses persones que li han donat el vot recolzen. Un canvi cap a la modernitat, l'administració electrònica (del que som líders a Catalunya - 1ers. al 2009 i 2ons. al 2010 segons el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya), la signatura digital, l'estructura de funcionament basada en la gestió estratègica i una estructura directiva gerencial, una gestió per programes, ...

A aquesta visió li queda molt camí per fer, ens cal un impuls important per seguir professionalitzant l'administració i la seva direcció, ens cal també incorporar els sentiments que s'han visualitzat en aquestes eleccions, de més participació per part de la ciutadania, de més implicació, de arribar més i millor a tots els ciutadans, als que sovint costa arribar com ens agradaria, no per manca de voluntat, si no sovint per manca de recursos, i també per manca de coneixement de com fer-ho. La VdPsip podria ser una gran aportació en aquest àmbit.

I el canvi que us proposem aportar és també mitjançant un acord entre persones, independentment de les sigles, que volen treballar pel poble. Aquesta és la nostra única voluntat. Només així hem pogut tirar endavant un pacte tan "extrany" com aquest durant tota la legislatura sense problemes. Per la relació de confiança, suport mutuu i respecte que ens hem tingut tots. Aquest és el tipus de relació que oferim a VdPsip, un grup de persones que confiem les unes amb les altres, que ens ho passem bé treballant per Palau-solità i Plegamans, que respectem les ideologies de cadascú, i que recolzem entre nosaltres els projectes de cadascú, que són projectes comuns, encara que cadascú tingui les seves preferències.

Per recolzar aquesta introducció, es presenta un seguit de documentació...

- Programa de CiU
- Programa de VdPsip

El programa de VdPsip fa molt ènfasi en com fer les coses. El canvi cap a una administració més moderna, efectiva, eficient i professional encaixa perfecament amb el grans canvis estructurals que s'han estat implantant els darrers anys.
El programa de VdPsip és una aportació molt valuosa al projecte del Govern actual, que pot servir per impulsar aquells canvis estructurals amb què també creiem des de CiU, com la major professionalització de l'estructura de comandament de l'Ajuntament. La millora de les pràctiques de participació ciutadana, que n'hi ha hagut, però potser no hem aconseguit que arribin prou. L'aportació de VdPsip a aquest àmbit seria molt benvinguda i podria fer la diferència vers el que hem pogut fer fins ara. L'àmbit de la formació, ensenyament i educació pot ser un eix estratègic a tirar endavant, i encaixaria amb els diferents programes i estudis que s'han elaborat darrerament, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, com les necessitats formatives de la població adulta, ... i també encaixaria amb les necessitats de formació de les persones en atur que també planteja el programa de CiU, mitjançant l'Institut d'Empresa.
Així, per donar resposta al programa de VdPsip, es podrien crear dos Regidories liderades pel Regidor de VdPsip: "Organització Interna", que seria responsable de l'organització interna de l'Ajuntament, i "Formació i Participació", que seria responsable de manera transversal a tot l'Ajuntament, de tots els programes referents a la formació i a la implicació de la ciutadania en els programes de l'Ajuntament.


- Documentació d'organització interna, organigrames polítics i tècnics (Tardor 2007 i 2008)

El canvi organitzatiu que s'ha dut a terme durant els darrers anys a l'Ajuntament està en la línia del presentat per la VdPsip al seu programa. Al arribar al Govern el 2007, amb l'idea clara de crear un Ajuntament gerencialista, que desenvolupi una estructura de direcció a l'Ajuntament que permeti professionalitzar i tecnificar al màxim la gestió de l'execució del programa de Govern. El primer diagnòstic d'aquesta tasca és que l'Ajuntament existent fins aleshores estava organitzat d'una manera clàssica, sense una estructura de comandament clara, on els propis Regidors exercien més o menys de caps de grups de tècnics i personal administratiu i de serveis.

Durant el 2007 i 2008 es crea un estructura de direcció, mitjançant càrrecs de confiança en la seva majoria, que resol aquesta mancança. El fet que la figura contractual adoptada sigui la dels càrrecs de confiança, no implica que aquesta sigui la modalitat de contractació per obligació, tot i que és una opció que permet la llei. En tot moment, es va buscar el perfil professional que s'ajustés a la tasca a desenvolupar, tot i que estrictament van ser designacions directes sense procés d'avaluació i selecció formal. La mateixa estructura es podria configurar amb processos selectius més estrictes que garanteixin el perfil més adequat si es considerés adient. En alguns casos ja s'ha fet així, però són processos llargs i costosos que no són àgils, que és el que es buscava amb el canvi.

- Estudi Diputació de Barcelona sobre necessitats d'organització d'equips i departaments (Juny 2009)

Un dels passos per tirar endavant el canvi organitzatiu va ser fer una auditoria organitzativa amb la Diputació, element que també consta al programa de la VdPsip. Aquest estudi organitzatiu fa una revisió de la situació organitzativa de l'Ajuntament, on detecta també la necessitat de consolidar una estructura de comandament més clara i definida. Es proposa la creació de diferents llocs de comandament i racionalització d'algunes àrees. El Govern intenta portar a terme algunes de les propostes, però es troba amb una oposició frontalment en contra per part dels grups a l'oposició i del comité d'empresa. Fins i tot es proposa de portar a ple un expedient de modificació de l'organització a la tardor del 2010, però finalment es desestima per l'oposició detectada.

La implicació de VdPsip en el Govern de la nova legislatura podria servir per donar un impuls a aquests canvis organitzatius, que garanteixin una major professionalització de l'estructura de comandament, basada amb càrrecs tècnics dels ja existents en la seva majoria, i que faria menys necessaris alguns càrrecs actualment de confiança.

- Documentació procés de gestió estratègica

Un dels canvis que s'impulsen amb el Govern liderat per CiU és la planificació estratègica i la gestió estratègica de l'organització. Això ha de permetre portar a terme una bona part del programa de govern pactat entre els grups del Govern. Això es basa en dues eines bàsiques de treball, consistents en l'elaboració formal per part de l'Equip de Govern, amb el suport de l'equip directiu, d'un Pla de Govern per tota la legislatura, que s'elabora a partir d'un exercici grupal entre tot l'equip, on es defineixen, cadascú a partir del seu programa i de les seves idees, la missió i la visió del Govern, els objectius estratègics i es prioritzen els diferents projectes. L'altre eina bàsica és la pla d'actuació anual, que s'elabora en el procés d'elaboració del pressupost municipal per cada any, i serveix per trencar amb la dinàmica de que el pressupost de cada any es feia a partir del de l'anterior, afegint-hi alguna cosa més. S'implanta l'elaboració del pressupost per programes, que cada any es plantegen pràcticament des de zero, i permet ser molt més racionals i ajustats amb les despeses previstes.

- Documentació sobre missió, visió, i objectius estratègics 2007-2011 de l'Ajuntament (fet al 2007)
- Pla de Govern 2007-2011 (fet al 2008)
- Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (2011)

Es fa una relació exhaustiva dels llocs de treball, impulsant la regularització de molts d'ells. Ens trobem amb més de 90 llocs interins. Molts d'ells sense que hagin passat mai un procés selectiu ni de contractació formal i legal. El Govern ha impulsat alguns processos de selecció, amb l'objectiu de garantir que cada lloc estigui ocupat pels millors professionals. S'acorda amb els representants del personal un procés que incorpora una prova de personalitat, actitud i aptitud en el procés per accedir a una plaça fixa.

La voluntat de VdPsip de professionalitzar l'administració pot donar un important impuls a treballar la consolidació dels llocs de treball de tots aquells professionals que estan a l'Ajuntament, i garantir que cada lloc és ocupat per aquells professionals amb el perfil més ajustat i millor per donar el servei adequat.

- Proposta de Reglament de Participació Ciutadana (2010)

Com a mostra de la voluntat d'acord i d'impuls a la participació ciutadana, s'elabora de manera complementària a l'ordenança del civisme, un reglament de participació ciutadana. Que és presentat a alguns membres de l'oposició en el seu moment.

La inquietud de VdPsip en aquest àmbit pot servir per donar un impuls definitiu a aquesta eina i portar-la a la pràctica.

- Programa de Prevenció de Drogues i Riscos Associats (2011)

Aquest i alguns dels següents documents són exemples de resultats exitosos del treball transversal que s'ha portat a terme durant els darrers anys. Un altre element que encaixa molt bé amb el programa de VdPsip. En diferents àmbits, com en el de l'elaboració del Pla de Drogues, s'ha impulsat el treball transversal entre diferents regidories i equips. La Diputació de Barcelona ens ha reconegut aquest fet de forma diferencial amb altres municipis.

El treball transversal ha estat essència en el Govern dels darrers anys, amb exemples de transversalitat on hi ha per exemple càrrecs de confiança de partits liderant àmbits d'altres, per exemple, un càrrec de ERC que portava el departament d'un Regidor de CiU, o el mateix amb un del PP.

La mateixa creació de l'estructura de comandament directiva, amb la gerencialització de l'estructura, és un element de transversalitat.

L'impuls a l'òrgan intern de coordinació, la comissió Interàreea, ha estat important.

No obstant, hi ha molt camí per fer en aquest àmbit també, i l'impuls de VdePsip pot ser molt important per arribar a una transversalitat que arribi a tots els racons de l'organització.

- Ordenança del Civisme amb aportacions de la Diputació de Barcelona (2010-11)
- Informe sobre l'ordenança del civisme i polítiques de foment del civisme de la Diputació de Barcelona (2011)
- Estudi de formació de la població adulta (2011)

La formació i l'educació és un àmbit ple d'oportunitats. La competència clàssica en aquest àmbit es "limita" al manteniment dels edificis on es realitzen activitats d'ensenyament, com les escoles públiques. Però hi ha múltiples activitats aïllades relacionades amb la formació que es podrien estructurar en un gran àmbit de formació que les agrupés totes.

En els darrers anys també s'ha treballat diferents programes de d'estudi de necessitats formatives, com els de la població adulta, també dels immigrants, etc... també s'ha dut a terme un programa de formació relacionat amb el món del treball, amb la creació de l'aula de formació homologada del PQPI, així com l'existència de diferents tallers formatius en diferents àmbits. L'agrupació de tota aquesta activitat en una única Regidoria de Formació serviria per aprofitar d'una manera més eficient tots els recursos disponibles, identificar sinèrgies, i, en definitiva, obtenir millors resultats i donar més servei d'una manera més eificient.

- Programa d'activitats d'ensenyament i educació
- Programa de Participació Ciutadana del POUM fet al 2010

Aquest és un exemple, entre d'altres, de programes de participació que el Govern liderat per CiU ha impulsat. Programes com aquest o com el de la implantació del bus urbà, o com el de l'elaboració de Camins Escolars, actualment en curs, o com els d'elaboració de projectes urbanístics en alguns barris com la Serra de Can Riera o els Turons, etc...

La participació és una assignatura a millorar molt aquesta legislatura. Escoltem la demanda ciutadana de més participació, i malgrat ho hem intentat, és obvi que la percepció ciutadana ha estat diferent. Fa 4 anys vam optar per eliminar la Regidoria de Participació, per considerar-la un ens aïllat que no servia per generar participació de veritat. Un exemple que ja vam qüestionar molt en el seu dia va ser la participació en el POUM de l'anterior legislatura, on es va fer un exercici de participació tècnicament correcte, però que no va ser transversal, no va comptar amb la participació de la regidoria on s'elaborava el POUM (al menys no va ser present en totes les sessions) i a més, no es va fer massa cas dels resultats a l'hora d'elaborar el projecte.

Amb l'aportació de VdPsip al Govern, es podria recuperar la figura d'aquesta Regidoria, però amb l'objectiu de ser molt transversal, que faci que aquesta qüestió tan fonamental per VdePsip també ho seria del Govern en la seva totalitat. Buscant i trobant maneres d'implicar més a la ciutadania en els projectes i en els serveis que es treballen des de l'Ajuntament.

- Normativa fons FEOSL i FEIL