dilluns, 5 de març de 2012

CONFIEM EN LA INMENSA MAJORIA SILENCIOSA, I NO ENS FIXEM TANT EN LES PETITES MINORIES EXALTADES

1ª onada del Baròmetre d’Opinió Política: març 2012

L’estudi presentat divendres passat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) recull qüestions referents al context sociopolític, a les actituds davant la política, als valors polítics i al comportament electoral. Es tracta d’una enquesta telefònica realitzada entre el 6 i el 21 de febrer de 2012 a una mostra de 2.500 persones.


Les claus d’aquest Baròmetre:

► Baixa molt lleugerament el nombre d’enquestats que votaria “SÍ” a un referèndum sobre la independència (un 44,6% a favor del sí respecte un 45,4% de l’anterior onada). El percentatge passa a la gent que s’abstindria o no aniria a votar.

► El motiu que porta a votar “Sí” continua sent el desig d’autogestió econòmica.

► Des de fa dos Baròmetres, ha anat pujant lleugerament el percentatge d’enquestats que es mostra a favor que les Administracions catalanes recaptin i distribueixin els impostos. En total són un 76,5%.

► CiU es manté estable en intenció de vot en unes eleccions al Parlament de Catalunya.

► Es manté la tendència dels tres Baròmetres anteriors, en què CiU supera en intenció de vot el PSC a les eleccions al Congrés.

► El polític més ben valorat continua sent J. Antoni Duran i Lleida i el segon, Artur Mas. També segueixen sent els únics que aproven.

► El primer problema per als ciutadans –l’atur i la precarietat laboral- puja 15 punts en importància respecte l’anterior onada, i ara és el problema més important per a un 74% dels enquestats. CiU continua sent el partit que la majoria considera que pot donar millor resposta a aquest problema.


Independència i autogovern de Catalunya

“SÍ” O “NO” A LA INDEPENDÈNCIA:

• Un 44,6% dels enquestats votaria “SÍ” en un referèndum per decidir sobre la independència de Catalunya. Baixa 0,8% punts respecte l’anterior enquesta. Aquest percentatge passa a la gent que s’abstindria o no aniria a votar, que en total és 24,2%.

• Es manté estable el percentatge de persones que votaria “NO” en un referèndum per la independència (24,7%).

MOTIUS DEL VOT SOBRE LA INDEPENDÈNCIA:

• El motiu principal que porta a votar “SÍ” a la independència continua sent la capacitat i desig d’autogestió econòmica (34,8%) amb bastanta diferència de percentatge respecte la resta de motius: el fet que Catalunya milloraria, segueix en segon lloc en un 21,4%, el sentiment d’incomprensió (13,8%) que puja una posició; seguit del fet de guanyar nivell d’autonomia (13,75), i el sentiment identitari (12,8%).

• El motiu principal que porta a votar “No” a la independència continua sent la preservació de la unitat d’Espanya en major percentatge que en l’anterior onada (un 45,6% actual respecte un 35,5% de l’anterior). La diferència de percentatge respecte la resta de motius és considerable: no seria positiu per Catalunya (13,6%), seguit del sentiment identitari (12,5%) i del fet que la independència és inviable (11,4%).


• El motiu principal pel qual els enquestats no votarien, deixa de ser la preservació de la unitat d’Espanya, que baixa al tercer lloc, i en primer lloc se situa el fet que l’enquestat no té un posicionament ferm (24,3%). En segon lloc, hi ha la desmotivació amb la política (17,3%).

Recaptació d’impostos

• Un 76,5% dels enquestats està a favor que les Administracions catalanes recaptin i distribueixin els impostos que es paguen a Catalunya. És una xifra que ha anat pujant lleugerament (75,7% i 75,5% de les dues anteriors onades).

Eleccions al Parlament de Catalunya

• La intenció directa de vot dels enquestats és la següent (entre parèntesi els resultats dels dos Baròmetres anteriors):

• CiU: 30,4% (31,9%-32,1%)
• PSC: 11% (10,7% -12,9%)
• ICV: 8,1% (7,6% - 7,5%)
• ERC: 8% (7,2% - 4,4%)
• PPC: 3,3% (5,3% - 4,6%)
• SI: 1,1% (1,3% - 1,7%)
• C’s: 1,1% (1,4% - 1,4%)
• Indecisos: 16,2% (13,1% - 11,8%)
• Blanc: 4,8% (4,1% - 7,9%)
• No votaria: 8,8% (7,9% - 8,4%)

Eleccions al Congrés dels Diputats

• La intenció directa de vot dels enquestats és la següent (entre parèntesi els resultats dels dos Baròmetres anteriors):

Es manté la tendència dels tres Baròmetres anteriors, en què a les enquestes del CEO, CiU supera en intenció de vot el PSC.

• CiU: 24% (22,6% - 23%)
• PSC: 13,6% (16,3% - 18,2%)
• PPC: 6,5% (10,6% - 11,5%)
• ICV: 6,8% (5,6% - 5,9%)
• ERC: 6,1% (5% - 3,2%)
• SI: 0,4% (0,5% - 0,9%)
• C’s: 0,2% (0,4% - 0,5%)
• Indecisos: 17,7% (17,7% - 14%)
• Blanc: 6,3% (5% - 8,3%)
• No votaria: 12,2% (7,5% - 7,6%)Confiança, valoració i coneixement dels líders polítics

El polític més ben valorat continua sent J. Antoni Duran i Lleida i el segon, Artur Mas. També segueixen sent els únics que aproven.

Polític Març 2012 Octubre 2011 Juny 2011 Gener 2011
J. Antoni Duran i Lleida 5,61 5,81 6,05 6,41
Artur Mas 5,34 5,43 5,78 6,28
Alicia Sánchez Camacho 3,28 3.10 3,39 3,02
Joaquim Nadal 4,65 4,55 4,82 5,10
Joan Herrera 4,62 4,71 4,78 4,88
Albert Rivera 3,16 3.02 3,31 3,05
Oriol Junqueras 4,89 4,79 -- --
Joan Coscubiela 4,52 4,33 -- --
Pere Navarro 4,61 -- -- --
Alfred Bosch 4,74 4,54 -- --
Alfons López Tena 4,18 4,31 4,33 --

• El polític més conegut continua sent Artur Mas (en un 97,7%). J. Antoni Duran i Lleida puja una posició i se situa en segon lloc (amb un coneixement del 92%), seguit d’Alícia Sánchez-Camacho (82%).

• La majoria de catalans, un 55,8%, aprova els polítics, mentre que el 42,9% els suspèn. Amb tot, la mitjana global de les puntuacions (de 0 a 10) és de 4,49, una nota que puja molt lleugerament respecte l’anterior enquesta, quan el valor era de 4,42.


Situació socioeconòmica i actituds davant la política

• Els tres problemes més importants per als enquestats segueixen sent els mateixos que en l’anterior Baròmetre: en primer lloc l’atur i la precarietat laboral (74%, puja 15 punts), seguit del funcionament de l’economia (43,9%), la insatisfacció amb la política (18,3%). Cal notar que aquesta pregunta és de resposta espontània.

• CiU continua sent el partit que la majoria considera que pot donar millor resposta al problema que considera més important. El percentatge es manté estable respecte l’anterior onada, un 17,6%.

• Tot i això, un 44,8% diu que cap partit pot donar resposta als seus problemes. És un percentatge que disminueix respecte l’anterior baròmetre (45,1% en l’anterior onada).