dimarts, 20 de març de 2012

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA EXTRAORDINARI

A començaments d'aquest mes de març, i a la vista de l'increment de fets delictius observats al nostre poble durant els mesos de gener i febrer, els grups municipals de CiU,PP i ERC, vam sol·licitar per escrit la convocatòria d'un Consell municipal de Seguretat Ciutadana extraordinari i urgent a fi que els responsables polítics i policials ens oferíssin tota la informació que fa al cas en relació al que ha estat passant i que la gent comenta al carrer.

Finalment el consell fou convocat i aquest mateix vespre s'ha celebrat al saló de sessions de l'Ajuntament. Efectivament, hem rebut tota la informació al detall dels diferents il·lícits dels que han tingut coneixement els cossos policials, que no sempre són tots, amb un gran detall sobre aspectes de vegades poc rellevants, i amb una obsessió gairebé malaltíssa per les estadístiques, les comparacions amb situacions similars d'anys anteriors així com amb el que passa arreu del país, per intentar fer-nos veure que estem en el paradís, que aquí no passa res i que, en definitiva, l'alarma social existent no respon a la situació delictiva real i que. som uns exagerats!

Encara no ens han aclarit per quina raó no utilitzen el vehicle no logotipat, més enllà de dir-nos que és massa ostentós, i el pitjor de tot: l'Alcaldessa i la Regidora Marcuello han dit QUE AMB LA SEGURETAT CIUTADANA NO S'HI JUGA I QUE AMB AQUESTS TEMES NO ES POT FER DEMAGÒGIA! No us sembla impressionant?

La meva intervenció s'ha limitat a agraïr la convocatòria del Consell, doncs és aquí on, amb la discreció necessària, es pot informar a tots els sectors afectats per la Seguretat Ciutadana: veïns, comerciants, industrials, grups polítics, etc, del que ha passat en realitat, que el debat polític ja el circumscriurem al Ple de l'Ajuntament, que, precíssament, el que no volem és fer demagògia, com la que sí vam patir nosaltres durant l'anterior legislatura, i que sabem perfectament que la seguretat absoluta no existeix, que d'episodis com els patits n'hi ha, n'hi ha hagut i n'hi haurà en el futur. I no han sabut contestar res davant d'una simple i modesta sol·licitud d'informació que, volem i no tenim, quan els ciutadans s'adrecen a nosaltres demanant-nos sobre determinat robatori, atracament, furt o el que sigui.

Això sí, l'Alcaldessa ha reconegut públicament alguns grans avenços assolits per l'anterior govern com és el cas del control via GPS de tota la flota mòbil de la Policia Local, on es pot veure les incidències amb el temps de resposta dels nostres efectius davant qualsevol fet il·lícit perpetrat. Veu com ara s'adona que em vam fer de coses ben fetes i no cal obsessionar-se en desfer tant?