dilluns, 27 de gener de 2014

EXPRESSEM EL NOSTRE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL

La segona de les propostes de CiU al plenari d'aquest mes, fa referència a un nou atac als ciutadans perpetrat pel govern espanyol. Es tracta de l'Avantprojecte de Llei de Demarcació i Planta Judicial que, sota l'excusa de la simplificació i racionalització vol concentrar tots els òrgans judicials a les capitals de província. És a dir, que desapareguin, per exemple, els Jutjats de Sabadell provocant que haguem d'anar als de Barcelona. L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell es va adreçar al nostre Ajuntament demanant un pronunciament clar al respecte. Des de CiU vam presentar aquesta proposta:

PROPOSTA DE MANIFEST CONTRA L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL APROVADA PEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

 

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,

 

Acorda:

 

 

 

MANIFESTAR

 

PRIMER. El seu més enèrgic rebuig a l'avantprojecte de Llei sobre la modificació de l'actual Llei de Demarcació i Planta Judicial, aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, en entendre que limita i impedeix l'accés de molts ciutadans a l'exercici d'un dret constitucionalment reconegut, com és la tutela judicial efectiva, allunyant els òrgans judicials distribuïts pel territori centralitzant-los només en les capitals de província.

 

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, en sessió del 19 de novembre de 2013, va acordar fer arribar a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la seva preocupació pels efectes que produiria, arribat el cas, l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de Demarcació i Planta Judicial.

 

Amb aquesta reforma legal l'executiu central  pretén  canviar  absolutament  l'actual estructura judicial de l'Estat, establint un nou concepte d'organització que comporta  el trasllat dels jutjats dels diferents partits judicials a les capitals de província, una mesura tan irreflexiva com mancada de fonament que, entre d'altres, portaria com  a  conseqüencia directa un clar empitjorament de les condicions d'accés de la ciutadania a la justícia.

 

Davant de la possible supressió dels jutjats que integren l'actual partit judicial de Sabadell, establerta al text de l'Avantprojecte de modificació de la Llei de Demarcació i Planta Judicial impulsat per l'actual Ministeri de Justícia, aquest Ajuntament vol manifestar el seu més absolut rebuig davant d'una reforma que tan sols provocaría un greu perjudici a la nostra ciutadania, en allunyar i, per tant, dificultar el seu accés a la justícia".

 

 

SEGON. L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans expressa el seu suport més ferm als diferents sectors i associacions professionals i socials, -jutges, advocats, fiscals, procuradors, consumidors, etc.- que demanen la immediata retirada d'un text legal que suposa un atac sense precedents a l'article 24 de la Constitució i, per tant, vulnera de manera flagrant l'Estat de dret.

 

TERCER. Fer arribar aquests acords al Ministre de Justícia del Govern espanyol, Alberto Ruiz Gallardón, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell dels Il·lustres Col·legis d'advocats de Catalunya, CICAC, i a l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Sabadell.

 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.