divendres, 25 d’abril de 2014

PLE D'ABRIL 2014: UN GOVERN SENSE RUMB

Tal i com us anunciava en el darrer apunt, ahir vespre va tenir lloc el ple ordinari d'aquest mes d'abril. I, si en el de març es va evidenciar aquella mena de mal rotllo entre els membres del govern, sembla que han fet un esforç, ni que sigui per donar la sensació de bon ambient i cohesió entre ells, ja que allò no podia seguir d'aquella manera.
 
El que sí s'ha tornat a evidenciar, una vegada més, és la improvització constant en la que es troba instal·lat el nostre govern municipal, la manca d'un full de ruta clar per l'absència d'un pla de govern, i en definitiva, basar el seu estil de gestió en el anar tapant forats, arranjant un tros de vorera aquí i posant un altre pegat d'asfalt allà, perquè sembli que es va treballant, quan en realitat no s'arriba ni al mínim exigible pel que fa al manteniment pur i dur.
 
I és que ahir, ens van portar a aprovació la quarta modificació de crèdits d'enguany. Sí, quatre mesos i quatre modificacions de les previsions inicials del pressupost a una per mes! Allò que ells tant criticaven des de l'oposició ho practiquen augmentat en proporcions tant alarmants que fa evident l'estat d'improvització constant en el que es troben instal·lats. Les modificacions proposades i ahir aprovades consisteixen en dotar de tres-cents mil euros més al projecte de la famosa Pista semicoberta del costat del pabelló. Recordareu que el mes passat ja van deixar sense partida d'enllumenat al polígon de can Cortès, amb més de cinquanta mil euros, i que en van treure cent mil del fons que encara hi ha per a la Piscina; doncs ara n'agafen cent-cinquanta mil més del que quedava per a la Piscina i uns altres cent-cinquanta mil dels sis-cents seixanta-quatre mil rebuts del conveni que l'anterior govern va subscriure amb la propietat dels terrenys de can Valls, i que s'havien de destinar a la Piscina municipal que l'actual govern no vol fer. També buiden de diners diverses partides del pressupost per destinar més de cinquanta mil euros a arranjar la zona del Passeig de la Carrerada amb Avinguda Catalunya i alguna altra modificació sense massa importància. Quan els critiquem que no tenen pla de govern, al que s'hi van comprometre a principis d'aquesta legislatura, ens diuen que el seu pla de govern el marquen els pressupostos de cada any. Però, resulta que al cap d'un, dos i tres mesos d'aprovar el pressupost, ja l'estan canviant de dalt a baix per fer coses que no havien ni previst!
 
En els pressupostos per aquest 2014 es van destinar cent mil euros al projecte de Pista semicoberta. I ara, ja n'hi hem afegit quatre-cents cinquanta mil per a l'execució del mateix que, segons sembla, no havien ni previst per enguany. De moment, disposem d'un projecte bàsic d'una pista amb coberta metàlica que, per no tenir, no tindrà ni grades per al públic de les activitats esportives que s'hi portin a terme! Haurem de seguir a l'espectativa de tot plegat, perquè s'aniran acumulant despropòsits a quelcom que, havent començat malament, el més probable és que també acabi malament!
 
En relació als diners per tapar forats de voreres i d'altres arranjaments similars a la zona de Pg de la Carrerada amb Avinguda Catalunya, els vam recordar que els hi vam deixar un projecte enllestit, redactat, aprovat i pagat per a la segona fase de les obres del centre de la vila, i que, en condicions normals, si ara poden disposar d'uns diners, el que caldria és començar a aplicar el projecte existent. Però, noi, com que aquell projecte és d'un govern liderat per CiU, hem de fer que sigui impossible executar-lo i, d'aquesta manera, fent aquests quatre "arreglos" que ara aproven, el que aconsegueixen és fer més inaplicable els projectes existents. Passa el mateix que amb el projecte que els vam deixar d'arranjament de tota la zona que va des de la baixada de can Cortès fins al semàfor del Banc Sabadell: quatre retocs per aquí, una rampa per allà, i res de res del projecte acabat, aprovat i pagat que tenen al calaix i que només haurien d'executar!
 
I aquesta és la forma d'actuar d'un govern que no sap ben bé on va ni el que vol, limitant-se a, diguin el que diguin, abandonar els barris i fer petites obres que es vegin pels ciutadans només a la zona del centre del poble. I això és el que hi ha, i el que haurem de soportar al menys durant un anyet més!
 
L'altra punt important del plenari va ser donar compte de la liquidació del pressupost del 2013, que ho van haver de retirar del ple del mes passat per presses i manca de documentació. Resumeixo molt breument: gairebé tres milions d'euros de superàvit, un milió dos-cents mil euros de romanent disponible per anar fent caixa. Ja acumulem en dos anys cap a cinc milions de superàvit. Ni se sap on són aquests diners ni què es pensa fer. De fet, sí que hi són: als comptes municipals. Però, com veieu, només un projecte d'una pista esportiva amb coberta metàlica i sense grades al costat del pabelló. Això, només això, és el que haurà donat de sí aquest govern anomenat de progrés!
 
Pel que fa a la resta de punts, es va aprovar, després que ho haguessin de retirar del darrer ple per manca d'informació i de documentació, el conveni amb el Consorci de la Conca del riu Besòs per a la neteja i manteniment del clavegueram a raó de cent-deu mil euros l'any durant quatre anys. Es va donar compte d'un manifest d'alcaldes i alcaldesses en favor dels treballadors de l'empresa Alstom, es va aprovar per unanimitat la nostra moció perquè les entitats i col·lectius de Palau que organitzin activitats al carrer tinguin, a partir del 2015 una assegurança contractada per l'Ajuntament que doni cobertura als possibles danys a tercers, també la de la candidatura Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat Unesco 2014. I, en coherència amb la moció que CiU ja vam portar al plenari del mes de setembre de 2013, vam donar suport a la que va presentar ICV en contra del Pla hidrològic de l'Ebre aprovat pel govern espanyol recentment.
 
I això és el que va donar de sí el ple d'ahir. Deixo les nostres preguntes i les respostes rebudes per part del govern, pels apunts a publicar en els propers dies.
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.