dimecres, 2 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014 (2)

Segueixo amb la segona part de les preguntes que vam formular a l'equip de govern, i les respostes obtingudes:

 

5.- Havent detectat el nostre Grup municipal que a les partides destinades a la contractació d'assegurances s'hi fa constar la base més l'IVA, i havent hagut d'informar a Intervenció que aquest tipus de producte no soporta IVA sino un altre impost anomenat IPS que és d'un 6,5% i no del 21% com figura als pressupostos; han resolt ja aquesta qüestió?

 

En aquest cas va contestar finalment el regidor Segrelles, (l'interventor no va obrir boca), per dir-nos que no sabia si això era així. Que ja ho comprovarien, i en funció d'això, ja farien els oportuns retocs. Recordem que els retocs caldrà fer-los via aprovació pel ple. També és important tenir en compte que aquest tema ja va ser tractat pel nostre regidor Enric Feitó directament amb l'Interventor el qual va reconèixer l'error material.

 

6.- Havent observat també el nostre grup municipal que, malgrat existir ja una assegurança contractada per cobrir els danys a tercers de tota MENA, ja sigui causats pel personal municipal o ja sigui pels representants polítics, que el passat mes de gener l'Ajuntament va contractar una altra assegurança d'idèntiques característiques amb una altra companyia per un cost de 7000 euros. Han pogut comprovar, com Així en el seu dia els hi vam indicar, que no hi hagi una veritable duplicitat d'assegurances i per tant de costos per al nostre consistori?

 

Va tornar a contestar el regidor Segrelles en uns termes molt semblants al punt anterior. Va dir-nos que no creia que això hagués passat, i que ja ho comprovarien perquè no pretenien pas pagar dues vegades pel mateix concepte. Havent mirat el que han contractat, estem en condicions d'afirmar que, efectivament, hi ha una despesa innecessària de set mil euros pel cost d'una assegurança que ja existeix contractada amb una altra companyia. D'això s'en diu administrar bé l'economia municipal!

 

7.- Havent-se aprovat avui els estatuts i adhesió del nostre Ajuntament a l'Associació Eix Riera de Caldes per a la promoció econòmica i foment de l'ocupació, tenint en compte que aquest Ajuntament hi tindrà tres representants, voldriem proposar que un d'aquests correspongui als grups de l'oposició.

 

I aquí va tornar a intervenir el regidor Segrelles, amb el seu habitual tò altiu, per dir-nos que, de moment en aquesta associació Palau hi té tres representants per raó del nombre d'habitants. El dia que n'hi poguem tenir quatre, aleshores, ja s'ho plantejarà. Tal qual!

 

Demà, el darrer capítol sobre preguntes i respostes del ple de dijous passat.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.