dijous, 3 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014 (3)

Acabem avui amb la darrera part de les preguntes que CiU va formular als membres de l'equip de govern al final del ple del dia 27 de març:

 

8.- En relació a l'antiga Caseta de la Creu Roja arranjada convenientment per l'anterior govern, i on s'hi ubiquen, entre altres, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil; considerant que al final de la legislatura al 2011 ja hi havia aprovada i signada la despesa per a la conexió elèctrica. Considerant també que en aquell moment aquesta despesa pujava poc més de 6000 euros, que el nou govern primer ens va dir que no s'havia conectat perquè els hi demanava la companyia més de 10 000 euros; que en una altra ocasió ens van dir que la companyia els n'hi demanava 15000 euros; tenint en compte que encara avui després de tres anys no hi ha llum a l'esmentada caseta i que els voluntaris en qüestió han hagut de fer front a un pagament de 1700 euros per a l'adquisició d'un generador; per quina raó, després que hagin aprovat diverses modificacions de crèdits per destinar diners a aquell equipament, encara no s'ha fet res al respecte?

 

Aquí, aquella sensació de desgavell, improvització i manca de confiança entre els regidors i regidores de l'equip de govern, es va tornar a fer palès. I, és que, inicialment va començar a contestar la regidora Marcuello per dir-nos que no tenia ni idea del fet que els voluntaris de Protecció Civil s'haguessin hagut de comprar un generador per tenir llum. També, que, en definitiva, si l'Ajuntament els paga una subvenció deu ser per aquestes coses entre moltes altres, i que l'Ajuntament està totalment al dia dels pagaments pactats en el conveni subscrit amb l'Associació dels voluntaris en qüestió. En aquest punt li va passar la paraula al regidor Abascal qui, mostrant-se sorprès pel fet d'haver de contestar aquesta pregunta, (ell que només sap ocupar-se de la famosa pista i poca cosa més), va dir que això de conectar la llum és impossible, ja que la companyia elèctrica demana hores d'ara trenta-dos mil euros. Curiós: Hem passat de dir que els en demanaven deu mil, després quinze mil i ara trenta-dos mil! A veure la propera vegada que els hi preguntem quina en dirà! Per cert, el regidor Abascal no sabia encara que aquesta caseta està cedida a l'Ajuntament per l'Incasol, qui n'és el propietari!

 

D'altra banda, és bò que sapigueu, que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil va rebre pel desembre passat els 3000 euros corresponents al pagament que s'els havia de fer a principis del 2013. Encara queda pendent l'abonament de la segona meitat de l'any passat, així com el primer pagament d'enguany. Com veieu, la cosa no està al dia!

 

9.- A la vista de les informacions respecte que s'ha engegat un nou procés de participació Jove a fi de rebre propostes per al diseny del que ha de ser la segona fase de l'Espai Jove l'Escorxador; volem saber si es tindrà en compte el treball de participació portat a terme en aquest sentit al llarg de diverses jornades participatives portades a terme durant l'anterior legislatura.

 

El regidor Tinoco, tot i que em va semblar que no sabia exactament de què li parlava quan em referia a les jornades de participació celebrades al llarg de l'anterior legislatura, va contestar que, efectivament, sí que es tindrien en compte totes les propostes que s'havien treballat durant aquells anys. Gràcies!

 

10.- Havent tingut coneixement que la locutora de Ràdio Palau, Carla Sanmartín, s'ha acomiadat de l'emissora municipal on presentava el magazine diari El Meu Carrer; voldriem saber les raons per les quals ha deixat la Ràdio i com i qui substituïrà aquest programa.

 

El regidor Abascal va dir-nos que la Carla havia plegat per raons personals, i que està treballant perquè properament una altra locutora o locutor pugui agafar les regnes del programa quant abans millor.

 

Permeteu-me, per acabar fer un explícit reconeixement i agraïment a la Carla pel seu treball i gran professionalitat demostrat durant els més de quatre anys entre nosaltres al front del programa El Meu Carrer de Ràdio Palau!
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.