dimarts, 29 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE ABRIL 2014 (2)

Em permetreu que deixi la quarta pregunta que vaig fer al ple pel final d'aquests apunts dedicats a la darrera sessió plenària municipal. Per això passo a resumir-vos la resta de les deu preguntes formulades amb llurs respostes obtingudes:
 

 

5.- En relació a l'aprovació en el ple del passat mes de Febrer de noves denominacions de carrers, parcs i places del nostre poble, quin tipus d'actes s'han previst per a la descoberta de plaques? Per quina raó no s'ha fet cap tipus d'acte el dia 14 d'abril de conmemoració de la proclamació de la República en quant a posar la placa d'en Florenci Nualart a la plaça del centre cívic? Quin calendari s'ha previst per descubrir totes aquestes plaques?

 

El regidor Miquel Rovira ens va contestar que, efectivament, tot i que la intenció era la de fer un acte el dia 14 d'abril de conmemoració de la República, com que l'aprovació en qüestió es troba encara en fase d'exposició pública, res no s'ha fet al respecte. De totes formes, es va comprometre a consensuar el tipus d'actes a celebrar en cada cas amb els membres que vam configurar la comissió que va acordar les denominacions en qüestió.

 

6.- A la vista de diverses sentències del Tribunal Suprem en relació a la devolució d'una part important de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal funcionari i laboral municipal, en quin punt es troben les converses amb els respectius representants de funcionaris i personal laboral perquè s'aboni l'esmentada paga extraordinària?

 

La veritat és que, davant preguntes que li semblen complexes, el regidor Segrelles sempre deriva la resposta a l'interventor municipal, qui li fa de veritable home de confiança. La resposta però, no va ser gens aclaridora. Va dir que sí sabia de molts ajuntaments que estaven abonant ni que sigui part d'aquella paga retinguda, que la legislació no era gens clara i que, fins que no hi hagi algun tipus d'ordre superior que els autoritzi, no faran efectiva la paga als treballadors municipals malgrat que una gran part d'ajuntaments sí l'estan abonant.

 

7.- Hem rebut multitud de queixes relatives a la manca de pintat o repintat de determinada senyalització horitzontal, com passos de vianants al carrer Boters. Donat el greu perill que comporta el fet de trobar-se esborrats aquests passos, quan es pensa procedir al seu nou repintat?

 

La regidora Sanz es va limitar a dir-nos que no patim. Que poc a poc s'anirà pintant tot.

 

8.- Donada la manca absoluta de notícies sobre la futura aprovació provisional del POUM i de la resolució de les 164 al·legacions que s'hi van presentar, sap ja la regidora Marcuello quant es podrà portar a terme alguna reunió explicativa i informativa de tot plegat als grups de l'oposició? Per quant es preveu l'esmentada aprovació provisional, ara que ja fa un any de l'aprovació inicial i que les esmentades al·legacions fossin presentades abans del passat 14 de setembre de 2013?

 

La regidora Marcuello va contestar-nos el mateix de cada mes. Que hi estaven treballant, que tenen un personal molt limitat i pocs recursos, i que, tant bon punt ho tinguin, ja ens convocaran a alguna reunió. Amb això dels recursos limitats, només cal recordar que en el pressupost municipal hi figuren més de cent mil euros l'any per assessorament en matèria de POUM!

 

9.- Pot donar compte el regidor Tinoco al ple de la problemàtica existent a les escoles bressol municipal, quin projecte educatiu s'està treballant i quines accions s'estan portant a terme per tal d'aconseguir més infants matriculats a les mateixes?

 

El regidor Tinoco, agraïnt la pregunta i la nostra predisposició en aquest àmbit, (com en tots), va dir que, en el proper ple podria donar compte de tot plegat aprofitant l'actualització de les tarifes de les escoles bressol municipal.

 

10.- Quan elaborarà l'interventor municipal, i ens en donarà el degut trasllat, d'un informe detallat i fonamentat relatiu a la renúncia de prop de 140 000 euros que ha deixat de rebre l'Ajuntament en relació a l'aplicació del conveni de can Valls? Es tracta d'un informe al que es va comprometre en el ple d'octubre de 2013 i que encara no tenim malgrat que hi hem insistit en diverses ocasions.

 

L'interventor va dir-nos el mateix que el mes passat. Que hi estava treballant, que tenia molta càrrega de feina darrerament i que no patíssim que de seguida que li fos possible elaboraria aquest informe i ens el faria arribar. La veritat és que pensem que té forces problemes a l'hora de trobar justificació al fet d'haver renunciat a prop de cent quaranta mil euros només per una qüestió d'intentar atacar a CiU!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.