dimecres, 28 de maig de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA FUTURA LLEI ELECTORAL DE CATALUNYA

Demà, com sempre a partir de les set de la tarda, tindrà lloc la celebració del ple ordinari del mes de maig. En aquesta ocasió són dues les mocions que el Grup municipal de CiU ha presentat per al seu debat i aprovació. Us reprodueixo a continuació la primera que fa referència a la necessitat que el Parlament de Catalunya posi tots els esforços necessaris i més si cal, en enllestir una llei electoral pròpia per a Catalunya, la qual per a la seva aprovació requereix de l'existència d'un gran consens ja que calen al menys noranta diputats perquè pugui tirar endavant, i mai, ni amb l'Estatut anterior ni amb l'actual hem estat capaços, només per interessos de partit, d'aconseguir un acord al respecte. Ara més que mai, en unes circumpstàncies històriques com les que estem atravessant, es fa necessari d'una altra important estructura d'estat com és la de disposar d'una legislació pròpia en matèria electoral.

 

La moció presentada és la següent:

 

 

Tot i la reiterada voluntat del legislatiu català d'aprovar una norma pròpia per regular els processos electorals, Catalunya encara no disposa d'una llei electoral pròpia.

 

És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya, el passat mes de febrer de 2013, va constituir una ponència per a la proposició de la llei electoral de Catalunya, integrada per representants de tots els grups parlamentaris.

 

El procés adoptat per a la redacció de la futura Llei electoral de Catalunya mostra la qualitat democràtica de la institució ja que, per una banda, s'ha escollit la via de la ponència conjunta, que requereix un ampli consens de les forces polítiques i alhora recull les diferents sensibilitats existents respecte a la qüestió; i per l'altra, s'ha donat i s'està donant veu als experts en la matèria a través de compareixences.

 

La ponència conjunta va començar a funcionar prenent com a base els treballs parlamentaris anteriors, els quals posaven de relleu les dificultats per definir el sistema electoral, la inviabilitat d'una reforma sectorial o la manca de consens sobre la sindicatura electoral, entre d'altres. Actualment, segueix treballant per trobar els punts de consens per a la redacció d'una proposició de llei electoral catalana, la qual ha de perdurar en el temps.

 

La llei electoral pròpia és absolutament necessària pel país. I hem d'aprofitar aquesta ocasió per incorporar mesures pioneres i mecanismes que reforcin la qualitat democràtica, tals com la tramesa conjunta, el vot anticipat, millorar el vot per correu, la sindicatura electoral, el sistema de doble vot (uninominal i nacional).

 

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió de Palau-solità i Plegamans proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

 

Primer.- Instar al Parlament de Catalunya que en la nova Llei electoral de Catalunya el pes de la representació de les circumscripcions provincials no sigui inferior a l'actual.

 

Segon.- Manifestar la necessitat d'introduir un sistema de doble vot que combini l'elecció directa de candidats a través de comarca/districte, amb l'actual sistema de vot per circumscripcions mantenint la representativitat i proporcionalitat actual.

 

Tercer.- Rebutjar la proposta de circumscripció única electoral en les eleccions catalanes.

 

Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris d'aquesta cambra.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.