dimarts, 10 de juny de 2014

COMUNICAT CONJUNT DE CiU I ERC EXIGINT RECTIFICACIÓ A L'ALCALDESSA PER LA SEVA RESPOSTA A LA VICEPRESIDENTA JOANA ORTEGA RESPECTE DEL SEU COMPROMÍS AMB LA CONSULTA DEL PROPER 9 DE NOVEMBRE

 

COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

A la vista de la resposta que l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós i Casañas, va trametre  per escrit a la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega i Alemany, responent a la carta que aquesta  li va adreçar en data 26 de març d'enguany, en la que es demanava a la nostra Alcaldessa el seu grau de compromís amb la Consulta Popular a celebrar el proper dia 9 de novembre, respecte de si Catalunya ha d'esdevenir un estat independent. I tenint en compte el to poc elegant i despectiu utilitzat  en la resposta donada que denota una total manca de respecte institucional i en la qual també fa palès el menyspreu amb l'incompliment del mandat sobirà del Ple Municipal, d'acord amb la Declaració aprovada per la majoria absoluta dels regidors/es del consistori en data 30 de gener de 2014.

 

Donada  la gravetat del fet els Grups Municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya emeten el següent

 

 

COMUNICAT

 

1.    Que en el Ple municipal celebrat el dia 30 de gener de 2014, es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, ERC i VdP-siP, l'abstenció del PSC-PSOE i el vot en contra del PP, la següent Declaració:

 

"Davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Palau-solità i Plegamans, vol manifestar,

 

1. La seva satisfacció per l'acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

 

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.

 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí".

 

  1. Que l'Alcaldessa, Teresa Padrós, ha respost a el requeriment que la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya ha adreçat a tots els alcaldes i alcaldesses del país, entre d'altres extrems, amb el que es transcriu seguidament:

 

"En resposta a la vostra petició, en el sentit de conèixer el meu compromís i col·laboració amb el Departament de Governació davant una eventual consulta sobre el futur polític de Catalunya, vull expressar-vos el següent:

 En primer lloc, manifestar el meu desconcert en relació a la vostra petició, per quant no s'entén de manera concreta quina és la seva motivació, i amb quins fins es faran servir les conclusions que globalment se'n derivin".

 ..."Crec que la meva manifestació al respecte de la qüestió plantejada és improcedent,  atès que correspondria al ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i no a l'Alcaldessa; i extemporània, per quant fa referència a cinc escenaris hipotètics, cap dels quals s'ha concretat encara dins el marc legal vigent".

 

  1. Que els grups municipals que subscriuen exigim, a la Sra. Padrós com a màxima autoritat del govern municipal, una rectificació en la seva resposta a la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega i Alemany, remetent una nova carta que expressi la voluntat manifestada per la majoria absoluta del Ple Municipal en data 30  de gener de 2014, en el sentit d'oferir el màxim compromís i col·laboració amb la celebració de la consulta del proper 9 de novembre.

 

 

 

 

 

Palau-solità i Plegamans, 6 de juny de 2014.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.