dimecres, 4 de juny de 2014

RESPOSTA DE L'ALCALDESSA A LA CARTA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA GENERALITAT SOBRE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE

Com sabeu, a principis d'any, la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, es va adreçar per carta a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya per tal de conèixer el seu grau de compromís i disponibilitat amb l'organització de la Consulta acordada pel proper dia 9 de novembre d'enguany. Recordareu també, que en el ple del mes d'abril vam demanar a l'Alcaldessa Teresa Padrós sobre la carta en qüestió, i si ens podia explicar els termes de la resposta. I va resultar que la carta de la Vicepresidenta, com així ho va manifestar i consta en l'acta del ple, ni tan sols havia estat registrada d'entrada, explicant-nos que l'acabava de rescatar d'un calaix del seu despatx. Tanmateix es va comprometre a donar-hi una resposta ràpida i a lliurar-nos còpia de la mateixa. Arribat el ple del mes de maig sense notícies al respecte, vam tornar a preguntar pel tema i, efectivament, va dir-nos que ja hi havia donat resposta i que ja ens en lliuraria còpia de seguida. Ara ja disposem de la misiva enviada per l'Alcaldessa a la Vicepresidenta. Qualsevol comentari serà sobrer. Em limitaré a transcriure algun dels paràgrafs més significatius.
Abans però, permeteu-me que també transcrigui la Declaració Institucional que el ple de l'Ajuntament va aprovar per majoria absoluta en la sessió del mes de gener de 2014, amb els vots a favor de CiU, ICV, ERC i VdP-siP, l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP:
Davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Palau-solità i Plegamans, vol manifestar,

1. La seva satisfacció per l'acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

Toca ara transcriure les parts més significatives de la resposta de la nostra Alcaldessa que, com veureu, incompleix de forma flagrant amb el mandat de la majoria absoluta del ple municipal, (nou vots a favor, sis abstencions i dos en contra):

"En resposta a la vostra petició, en el sentit de conèixer el meu compromís i col·laboració amb el Departament de Governació davant una eventual consulta sobre el futur polític de Catalunya, vull expresar-vos el següent

 En primer lloc, manifestar el meu desconcert en relació a la vostra petició, per quant no s'entén de manera concreta quina és la seva motivació, i amb quins fins es faran servir les conclusions que globalment s'en derivin".

..."Crec que la meva manifestació al respecte de la qüestió plantejada és improcedent, a tès que correspondria al ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i no a l'Alcaldessa; i extemporània, per quant fa referència a cinc escenaris hipotètics, cap dels quals s'ha concretat encara dins el marc legal vigent".

Com veieu, sobren els comentaris! Incompleix amb un mandat del ple que ignora maliciosament i es mofa del dret a decidir dels catalans. Què hi diuen ICV i la Veu? Van ser consultats a l'hora de donar aquesta resposta? Pensen seguir aguantant deslleialtats com aquesta com si res no hagués passat?

La resposta, el proper 9 de novembre!
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.