dimarts, 3 de juny de 2014

PLE MAIG 2014. SEGUIM!

Segueixo avui amb la segona part de la crònica del ple ordinari del mes de maig, que ahir vaig interrompre per la notícia de l'abdicació del rei espanyol. I és que, a banda del que en podriem anomenar: els tres punts estrella del ple que ja vaig comentar el passat divendres dia 30, també van ser tractats d'altres aspectes, alguns de pur tràmit com sempre, i uns altres d'una certa transcendència.
 
En primer lloc, a la vista del procés acordat amb el consens de tots els grups polítics, però també de tota la comunitat educativa afectada, relatiu al nou projecte educatiu de les escoles bressol municipals, es van aprovar els trams tarifaris corresponents, i així donar resposta a les noves necessitats d'aquests centres. Tal com vam demanar a l'anterior ple d'abril, el regidor Tinoco va aprofitar per explicar el projecte, però també la promoció que s'havia fet de les nostres guarderies als polígons industrials, la qual cosa ha comportat que no hagi baixat el nomre d'alumnes inscrits, comportant això que no es vegi l'Ajuntament en la necessitat de reubicar mestres en diferents àrees municipals donada la manca d'alumnes pel baix índex de natalitat actual al municipi. El mateix, en relació a tarifes i la seva adequació al nou projecte educatiu, es va aprovar respecte de l'escola municipal de música.
 
Vam procedir a aprovar la rendició trimestral de comptes respecte del compliment de la legislació sobre morositat en el pagament de les factures per part de l'Ajuntament, com també la sol·licitud i acceptació de les bases d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'arranjament de la Riera de Caldes.
 
D'altra banda, ens van portar al ple novament, el tema dels premis d'emprenedoria, (sí aquells que fan que, amb els diners dels ciutadans de Palau es puguin atorgar premis a emprenedors de set municipis del nostre entorn), i, en aquest cas, havent-se ja aprovat el seu reglament anteriorment, es tractava de donar ara llum verda a la convocatòria en sí dels premis. Vam tornar a expressar la nostra disconformitat amb aquesta manera de fer, com també ho van fer els altres grups de l'oposició.
 
ICV, amb el regidor Pedro Sánchez, va portar a aprovació el reglament d'us dels anomenats Horts Urbans. Sí, un projecte iniciat en el seu dia pel regidor Abel Julién. El problema (malgrat el nostre vot afirmatiu) és que les presses fan que hagin tornat a posar el carro davant dels bous, i en lloc de portar a aprovació el projecte en sí, ens porten el reglament. Per tant, sabem el com, però no el què ni el on dels Horts en qüestió. Com que han vist que la iniciativa privada els ha passat al davant, ara tot són presses, i diu que potser el mes vinent ja ens portaran el projecte a aprovació. Es tracta d'uns horts urbans situats just al costat de la masia de Boada Vell que, l'adjudicatari en podrà gaudir durant un periode màxim de tres anys prorrogables, amb un seguit d'obligacions d'inexcusable compliment. En definitiva, exactament el mateix reglament que podeu trobar en qualsevol altre municipi, ara que tothom ja disposa d'aquest tipus de servei que, ben pensat i treballat, són molt importants com a servei municipal a certs col·lectius de ciutadans.
 
A partir d'aquí, va iniciar-se l'apartat de les mocions. La primera, a proposta de la Diputació de Barcelona, fou per conmemorar i homenatjar els cent anys de la Mancomunitat de Catalunya. Evidentment, que vam donar-hi un suport entusiasta, ja que fou el primer gran intent, després de dos-cents anys d'ocupació borbònica i de que Catalunya fos trinxada en províncies, d'assolir novament un important grau d'autogovern i construir noves estructures d'estat en moltes i moltes matèries. Sense anar més lluny, cal recordar que la granja-escola de la Torre Marimón fou obra de la Mancomunitat d'Enric Prat de la Riba, com també un eix com el Pg de la Carrerada.
 
Fou també aprovada per unanimitat la nostra moció en reconeixement a totes les persones que havien fet possible Ràdio Palau, quan es compleixen vint-i-cinc anys de la seva creació; que ja us en parlaré en l'apartat destinat a les preguntes de CiU i les respostes obtingudes. En quant a la moció, també de CiU, relativa a instar l'aprovació d'una llei electoral catalana, al final, donat que hi ha forces possibilitats de consens amb el grup socialista, vam optar per retirar-la i deixar-la pel mes vinent.
 
Finalment, cal dir, que vam fer veure al govern, respecte de dos punts més de l'ordre del dia, que calia retirar-los per raons de forma i de fons. Per tant, si el mes vinent tornen a aparèixer, ja ho comentarem degudament.
 
Ah, per cert, vam aprovar la xifra de població a 1 de gener d'enguany. Som exactament 14 454 habitants; el mateix nombre clavat que el 2013. Curiositats de la vida!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.