divendres, 6 de juny de 2014

ENCARA SOBRE EL PLE DE MAIG: RÀDIO PALAU I PLANS D'INCENDIS I SEGURETAT DEL TRÀNSIT

Amb aquesta crònica a batzegades (un dia interrompuda per l'abdicació del rei espanyol, i una altra per la irrespectuosa carta de l'alcaldessa a la Vicepresidenta de Catalunya), em restava per comentar tres punts que també foren debatuts i aprovats en el plenari del mes de maig.
 
En primer lloc, fou aprovat per la unanimitat del consistori l'anomenat Pla local de Seguretat del Trànsit. I, abans que us expliquin "sopars de duro", permeteu-me que us digui com i d'on ve la redacció d'aquest estudi i pla subsegüent. I és que, durant la darrera edició de la Setmana de la Mobilitat organitzada per l'anterior govern municipal, celebrada entre els dies 2 a 6 de maig de 2011, en el que jo mateix ostentava el càrrec de Regidor de Governació, vam acordar amb el Director general de la Direcció general de Trànsit, Joan Aregio, que el seu departament realitzés aquest pla per tal de conèixer quina era la situació sobre la mobilitat i el trànsit rodat al nostre poble, analitzar els punts negres i fer propostes per millorar la circulació i evitar situacions o zones de risc. En aquest sentit, ens va confirmar que, des de la Direcció general de Trànsit de la Generalitat es tiraria endavant aquest pla, però que, fins l'any 2012 no hi hauria partida pressupostària per engegar-lo. I tal dit, tal fet. Arribat l'any 2012 la Generalitat es va posar mans a l'obra, i és ara quan ja disposem del pla en qüestió, com a eina molt útil a l'hora de resoldre els problemes sobre el trànsit i la mobilitat rodada al nostre poble, que fou aprovat doncs pel ple del 29 de maig.
 
D'altra banda, també es va donar compte del PAM d'incendis. Com recordareu, durant l'anterior legislatura és quan es van enllestir els principals plans d'emergència; tant el bàsic de Protecció Civil, com el d'incendis, el d'inundacions i el de nevades i gelades. En quant al d'incendis, fou degudament aprovat pel ple municipal el mes d'abril de 2011. I com a conseqüència de alguns canvis normatius, s'ha hagut d'adequar a la nova legislació, i és per això que va ser preceptiu donar-ne compte també en el ple de la setmana passada.
 
Finalment, vaig dir que us parlaria més detalladament de l'aprovació de la moció de CiU que demanava que es portessin a terme accions de reconeixement a totes les persones que havien fet possible l'existència de Ràdio Palau, ara que es compliran vint-i-cinc anys de la seva creació. Al Presentar la moció, fou evident el malestar mostrat pel regidor Abascal. Fins i tot ens va demanar que calia que retiressim la proposta ja que ell ja ho tenia pensat. El cert però, és que el seu més absolut desconeixement sobre l'aniversari en qüestió es va fer palès, doncs ningú, ni a la mateixa emissora, coneixia que enguany es complien vint-i-cinc anys de la seva creació. Passat l'"enfado" inicial, no va tenir més remei que acceptar la moció i comprometre's a cumplir amb les seves disposicions. A l'hora de fer el posicionament de vot en el plenari, no va poder evitar, tant ell com la Regidora Marcuello, fer referència al periode en que va estar tancada l'emissora; com així també s'hi va voler expressar un assistent habitual com a públic dels plens municipals. Però, com que sembla que la memòria els falla sovint, els vam haver de recordar: Que l'emissora es va haver de tancar per manca de projecte tècnic (tal com exigeix la llei), per il·legal i no disposar de cap tipus de permís ni llicència de cap de les administracions competents, per contractació irregular i il·legal del seu personal i també perquè l'edifici on es trobava ubicada la Ràdio patia una greu al·luminosi i no disposava de cap mecanisme d'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. els vam haver de fer veure com, ara sí que l'emissora és accessible, disposa de tots els permisos, tant del Ministerio com de la Generalitat, té un projecte tècnic aprovat i el seu personal (ara professional) es va contractar a través d'un procés de selecció clar sense nomenaments directes i a dit com abans. Fou curiós el silenci mantingut davant l'impossibilitat de rebatre uns arguments tant clars com aquests. Però, al voler fer veure que CiU és qui tanca emissores, no vam tenir més remei que recordar-los com, l'any 1995 va ser l'Alcaldessa Teresa Padrós qui ja la va tancar per primera vegada, i en aquella ocasió no va ser per cap dels motius exposats. La raó només fou que les persones que la gestionaven i feien funcionar, no li agradaven. Mireu si n'és de diferent la cosa!
 
Vaig voler recordar totes les persones que vam posar en marxa l'emissora l'any 1989, amb l'Alcalde Joan Payola i el Regidor Miquel Cañizares al capdavant i fins que al 1993 fou contractat, a temps parcial, el primer director professional, en Lluís Sistax. I per això, també em ve de gust recordar a tota aquella gent dels primers anys de Ràdio Palau que anomeno a continuació:
 
Josep i Toni Castells, Eva i Sònia Carrió, Eva i Sònia Camarena, Jordi Roura, Gemma Rovira, Fernanda Jacinto, Francisco Amaro, Ramon Nualart, Jaume Pérez, Marina Lahoz`, Àngel Justicia, Joan Miquel Vela, Jordi Jornet, Miquel Àngel Aguayo, Miquel Àngel Cañizares, Raquel Puig, Santi Pi, Mercè Pla, Miquel Alimbau,Rafael i Jordi Oliver, Montse Dachs i.... jo entre tots ells!
 
Felicitem-nos-en!This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.