dilluns, 24 de juliol de 2017

DADES 2016 D'ATENCIÓ A LA LLAR

Seguint amb el repàs de les dades que considero més rellevants, de les moltíssimes que puc oferir-vos, ens aturem avui en les dades més relacionades, no tant amb les ajudes econòmiques, que ja vam repassar temps enrere les d'urgència social, sino les que fan referència a serveis més directes a les persones o famílies, com també les anomenades tècniques, que comporten algun tipus d'adquisició de material, instal·lació o adaptació en el propi domicili per tal de facilitar la vida diària a determinats col·lectius necessitats per circumpstàncies diverses:
 

 1.- Servei d'atenció a domicili:  77 persones.

-         Servei d'atenció domiciliaria (les persones que necessiten d'una treballadora familiar per fer tasques a la pròpia llar): 41 persones (4.432'41 hores de SAD)

-         Servei d'atenció a la llar (persones que necessiten un acompanyament a la llar): 36 persones (1.885 hores de SALL).

 

2.- Teleassistència al 2016:  Total 229.

-         Homes: 74

-         Dones: 155

-         Instal·lats nous al 2016: 42.

 

3.- Ajuts tècnics:  Total 19.

-       Cadira de rodes: 2

-       Grua: 1

-       Caminadors: 2

-       Alçador de lavabo: 1

-       Cunya: 1

-       Cadira de bany: 3

-       Llit articulat: 4

-       Baranes de llit: 1

-       Matalàs d'aire / aigua: 1

-       Altres: 3.

 

Considerant, per tant, la importància de donar a conèixer aquest tipus d'informació perquè tingueu constància de la feina que, en general, es porta a terme des de l'àrea bàsica de Serveis socials de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,seguiré, en els propers dies excplicant allò més destacable de la Memòria de l'any 2016.


Virus-free. www.avast.com