dilluns, 17 de juliol de 2017

DADES GENERALS DELS SERVEIS SOCIALS DE 2016

Crec que, de vegades, hom no és prou conscient de la gran feinada que es porta a terme des de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del nostre Ajuntament. I és que, només perquè us en aneu fent una idea, aquí van dues dades importants: 1. Un pressupost anual de més de set-cents mil euros. 2. Més de tres mil cinc-cents usuaris.
 
A partir d'aquí, com ja vaig fer també l'any passat, aniré desgranant en diferents apunts els apartats més destacables o serveis més importants que el nostre Ajuntament presta a la població palauenca i plegamanina. Probablement avui siguin dades farragoses o pesades de llegir; però penso que és imprescindible i vital tenir-les en compte a l'hora de poder valorar en la seva justa mesura el que soposa per al nostre poble i la seva gent, disposar d'un servei com el de Serveis Socials bàsics, que si fos per la legislació espanyola, no hauriem de prestar per tractar-se d'un municipi de menys de vint mil habitants, però que, com veureu, no sé pas quina administració, (l'espanyola segur que no) prestaria uns ajuds i serveis tant i tant importants:
 
Dades Generals del 2016
 

1.- Nombre d'usuaris atesos: Total 3.798

-         Homes: 1606

-         Dones: 2192

Usuaris atesos segons el sector d'intervenció

-         Família: 1.262 (517 homes i 745 dones).

-         Infància: 422 (205 homes i 217 dones).

-         Joventut:   168 (91 homes i 77 dones).

-         Dona:  241 (10 homes i 231 dones).

-         Gent gran: 880 (334 homes i 546 dones).

-         Persones amb discapacitat: 425 (231 homes i 194 dones).

-         Persones que han patit mesures privatives de llibertat:  6 (2 homes i 4 dones).

-         Minories ètniques:  22 (9 homes i 13 dones).

-         Persones associades a problemes de toxicomanies: 10 (8 homes i 2 dones).

-         Persones amb problemes psiquiàtrics no institucionalitzades:  43 (22 homes i 21 dones).

-         Persones amb malalties terminals:  4 (2 homes i 2 dones).

-         Immigrants: 99(56 homes i 43 dones).

-         Altres grups en situació de necessitat: 216 (119 homes i 97 dones).

2.- Nombre de persones usuàries durant 2016:  Total  2.031

-         Homes: 866

-         Dones: 1165

Nombre d'expedients familiars atesos: 867

Nombre d'expedients oberts durant l'any 2016:  157

3.- Nombre de problemàtiques ateses:   Total 1.045

-         Habitatge: 32

-         Econòmiques: 218

-         Laborals: 63

-         Salut: 137

-         Discapacitat: 150

-         Aprenentatge: 13

-         Sospita maltractament: 14

-         Mancances socials: 416

-         Altres: 2

4.- Nombre d'actuacions: Total 10.274

-         Informació 1.468

-         Accés a recursos normalitzats: 17

-         Tramitacions: 677

-         Orientació i assessorament: 1.445

-         Suport a la unitat convivencial: 103

-         Valoració: 1.227

-         Derivació: 123

-         Ajut a domicili: 77

-         Estades en serveis específics de la xarxa pública: 25

-         Prevenció de marginació social: 2.873

-         Prevenció general: 400

-         Serveis de telealarma: 42

-         Coordinacions: 1.797.

 

Durant els propers dies/setmanes, aniré comentant les dades sobre els diferents serveis prestats, com temps enrere ja vaig fer respecte de les anomenades Prestacions Econòmiques d'Urgència Social, que majoritàriament inclouen els ajuds derivats de situacions de pobresa energètica.

 


Virus-free. www.avast.com