diumenge, 2 de juliol de 2017

PLE JUNY 2017. I EL REGIDOR HERAS SEGUEIX DESAPAREGUT!

Dijous 29, dia de Sant Pere, es va celebrar el ple ordinari del mes de juny. Ben mirat, a mi m'és ben igual, però això que un Regidor (en Jose´Luís Heras) faci pràcticament mig any que no aparegui per l'Ajuntament per a res, em produeix una mena de sensació ben extranya. Com de manca absoluta de respecte a qui el va votar, tot i que l'evolució de les coses va fer que sortís del Govern, després titllés a la seva número 2, Luisa Fernández, de trànsfuga, quan, resulta que, al final, el partit pel qual ambdós es van presentar, Guanyem Palau, va ser a ell a qui va expulsar, quedant com a regidor no adscrit, i mantenint a la regidora Fernández com a única i veritable representant de la formació al nostre consistori. A partir d'aquí en els plens i resta d'òrgans col·legiats, ell s'autoproclamava representant del que anomenava "Círculo de Podemos", amb el resultat, com diria un advocat "Que obra en autos". Tot plegat ho dic, perquè la regidora del PP, Mercedes Rodríguez, en el torn de precs i preguntes es va adreçar al Govern preguntant les raons per les que el referit regidor Heras no acudeix als plens ni a cap òrgan al que s'el convoqui de l'Ajuntament. és evident, que això en cap cas ho pot respondre l'equip de Govern. Hauran de ser aquells electors que el van escollir els encarregats de demanar explicacions a Podemos o al propi edil, sobre el per què de la seva inexplicable absència, com a fet absolutament inèdit fins ara en el nostre consistori des que la Democràcia impera a nivell municipal, és a dir, des de 1979!
 
I potser que no m'enrotlli amb qüestions que no m'interessen pràcticament per a res i que vagi al que va donar de sí el ple de dijous. Com a primer punt de l'ordre del dia no es va portar a aprovació l'acta de la darrera sessió plenària, sino que, per part de la regidora d'Igualtat, Luisa fernández, es va procedir a la lectura del Manifest del dia de l'Orgull LGTBI, com així es va acordar en Junta de Portaveus. Manifest que, per cert, també fou llegit el dia anterior a la Plaça federico García Lorca, quan també fou descoberta una placa amb motiu de l'adhesió del nostre Ajuntament a la xarxa de municipis per a l'alliberament LGTBI, imposant-nos així que, cada any a partir d'ara, es celebrarà un acte de reconeixement i respecte a les persones d'aquest col·lectiu i de rebuig a les actituds LGTBIfòviques.
 
A ´continuació, sí que fou aprovada l'acta del ple anterior, per passar seguidament a aprovar la Rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament, per posar al dia els actius patrimonials i econòmics municipals que, al tractar-se d'una qüestió eminentment tècnica, fou aprovat per la unanimitat dels setze regidors presents. També, en l'àmbit dels tràmits, fou aprovada la bonificació del 95% de l'impost d'instal·lacions, construccions i obres per a la rehabilitació d'una façana d'un edifici del carrer Sant Pere. Extrem aquest que també fou aprovat per unanimitat. I, en el mateix ordre de coses, és a dir, en el dels tràmits purament administratius, es va aprovar, d'acord amb les actuals prescripcions legals, l'Ordenança municipal sobre Transparència i Administració electrònica que, com no podia ser d'una altra manera, també fou aprovada per la unanimitat dels presents, és a dir, setze dels disset regidors que integren el Ple municipal.
 
Ja en l'àmbit de les mocions, el Grup municipal de la CUP va portar a aprovació una proposta de rebuig als pressupostos generals de l'estat. Evidentment, potser en algun dels enfocaments que s'hi feien, podriem discrepar, però, és tanta la raó que tenen, i és tant en la línia coincident amb el que ja hem denunciat públicament com a Govern, que hi vam votar a favor pel que limita i atempta aquell pressupost al principi (per cert, constitucional) d'Autonomia Municipal. Es va aprovar per tretze vots favorables i els vots en contra de PP i C's.
 
Després va ser ICV, qui va presentar una moció que reclamava l'elaboració d'un estudi per tal de conèixer l'estat de les canonades de fivrociment de conducció d'aigua i l'eliminació d'aquestes. Sembla mentida, però després que ICV formés part del Govern durant la passada legislatura i a més ostentés les àrees d'Urbanisme, Planejament i Medi Ambient, sembla que encara no sabien que l'any 2010, l'amic i company Josep Maria serravinyals, en tant que regidor d'Urbanisme, ja en va fer un d'estudi al respecte, la qual cosa va permetre saber que encara teniem al nostre poble prop de quaranta quilòmetres de canonades de fibrociment, cosa que ha permès que, poc a poc, i de forma paulatina, es pugui anar substituïnt aquestes canonades a mesura que es van fent reparacions o urbanitzacions. Es va presentar la moció perquè, segons sembla el Grup Parlamentari de Podemos al Congrés dels Diputats va presentar fa poc una Proposició no de Llei, és a dir, que el Govern del PP no en farà ni punyetero cas, perquè es fés també un estudi a nivell de tot l'estat i es destinin pressupostos perquè els municipis ho puguin anar aplicant. És evident, que ja podem anar esperant! i que, sort que la feina ja la vam fer al 2010, i així podem anar avançant feina. evidentment, fou refusada obtenint només cinc vots favorables.
 
També ICV va presentar una moció de suport al Dia Internacional de l'Alliberament i Orgull LGTBI, que fou aprovada per la unanimitat dels regidors presents.
 
Finalment, l'equip de Govern va portar al plenari una moció de rebuig a l'acord del Consell General del Poder Judicial, CGPJ, relatiu a crear un únic jutjat per província encarregat de tramitar i jutjar totes les reclamacions en matèria de clàusules terra i altres clàusules financeres derivades de les formalitzacions d'hipoteques, que jo mateix em vaig encarregar de presentar i defensar. Fou aprovada per ampla majoria, amb l'excepció dels grups del PP i C's. En definitiva, es tractava d'adherir-nos com Ajuntament a l'acord, també de rebuig al referit pla de contingència, aprovat per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i a petició d'aquest.
 
Algunes preguntes al Govern formulades per alguns regidors/es de l'oposició, majoritàriament resoltes a l'acte..., i a seguir treballant amb tota la intensitat en mig de la calorada i esperant vacances!
 

Virus-free. www.avast.com