divendres, 28 de juliol de 2017

PLE JULIOL 2017: QUAN EL PP PERD ELS PAPERS!

Però això va ser al final del ple. Quan, per haver actuat fora de temps presentant una moció contra el referèndum a la Comisió Informativa de la setmana passada, es va haver de votar la urgència i la vam votar en contra. Com que no va poder entrar, la va presentar l'endemà. És a dir, després de la Comisió Informativa on se li havia rebutjat, però abans de la convocatòria del ple que es va enviar el dilluns 24. Per tant, no entrava com a urgència al ple, però requeria que perquè fos inclosa la moció a l'ordre del dia del plenari, s'hagués de tornar a votar la inclusió en qüestió. També la vam rebutjar. No en va tenir prou, que la va tornar a presentar com a urgència. La vam tornar a rebutjar! No us podeu imaginar el circ que la representant del PP va voler organitzar, titllant-nos d'antidemocràtics. Sí, el PP! El més curiós va ser com alguns regidors de l'oposició es van voler constituir en veritables "palmeros" del PP, evidentment, amb l'única finalitat d'intentar provocar un debat, sobretot, entre els diferent grups del Govern. Doncs, no s'en van sortir, ni els uns ni l'altra. El PP intentava justificar l'urgència d'una moció que, per cert, venia signada en data 5 de juliol, al·legant que només quedava un plenari (el de finals de setembre) abans del referèndum que, com veieu, hasta el PP dona per fet. Però, la realitat és que, és força probable que la Portaveu del PP a l'Ajuntament s'hagués adormit deixant de presentar la moció en temps i forma com tothom fa, és a dir, fins el dia en que es convoca la Comisió Informativa. Així, si el President Puigdemont va anunciar data i pregunta el dia 9 de juny, no em digueu que no havia tingut temps, tant per al ple de juny com per al de juliol, a presentar la seva moció contra el que ella anomena "Referèndum ilegal", que, per cert, era una moció tipus on fins i tot es demanava que el nostre Ajuntament deixés de pertànyer a l'AMI, on no hi som ni hi hem estat mai, per desgràcia nostra. Ella sabrà quin règim disciplinari de partit deu haver incomplert. Però, que aquesta moció (de copiar i enganxar) no hagi entrat al ple, és només responsabilitat d'ella i de ningú més. Si rebia ahir uns inesperats suports interessats en intentar que el govern es barallés en públic, això també els va fallar. si a això hi sumem el fet que són tres les mocions que el nostre consistori ha aprovat per majoria absoluta en suport al referèndum, veureu com aquest és un debat que ja s'ha produit amb escreix en els nostres plenaris. No serem nosaltres qui ens prestem a aliviar les tensions i nerviosismes d'altri!
 
Dit això, que va tenir lloc al final del ple que precedeix les vacances d'estiu, els altres punts tractats van ser els següents:
 
Una aprovació de Modificació de crèdits per tal d'anar adequant el pressupost municipal a la realitat i necessitats del dia a dia, que fou aprovada sense debat. També, com cada mes de juliol, s'aprovava, sense massa discussió, el Compte anual de l'any 2016, després que ja s'hagin efectuat la Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i celebrada la preceptiva Comisió de comptes municipals. De l'àmbit econòmic, es va donar compte de l'estat de pagament de les factures del segon trimestre d'enguany que, com ja és habitual, demostra que complim sobradament amb la legislació sobre morositat, mantenint-nos sempre per sota dels trenta dies establerts per al pagament als proveïdors municipals.
 
De l'àrea d'Urbanisme, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'anomenada Trama Urbana Consolidada, TUC, que delimita el perímetre de la zona comercial del poble. Ja l'haviem aprovat inicialment, i ara tocava fer-ho de forma definitiva, un cop ha passat revisió per part de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, on s'advertia que el polígon de can Cortès Nord s'ha d'excloure de la TUC fins que no es desenvolupi adequadament el POUM. També fou aprovat sense massa discussió ni debat.
 
En un altre ordre de coses, es portava a aprovació una modificació puntual de l'ordenança municipal per l'estalvi d'aigua. en definitiva, del que es tracta és d'aplicar criteris tècnics, a la vista de l'experiència acumulada pel que fa a l'obligatorietat d'instal·lar dipòsits de recollida de les aigües pluvials en les vivendes de nova construcció.
 
De l'àrea d'Educació, després d'haver-se treballat en comissió, també en el corresponent Consell municipal i prèvia participació de totes les parts afectades, s'aprovava el reglament Intern de les escoles Bressol municipals. Com que aquesta és una qüestió llargament discutida i on tothom hi ha pogut dir la seva, fou aprovada per unanimitat i sense cap tipus d'intervenció per part de cap dels grups municipals.
 
Vam aprovar les dues festes locals per a l'any 2018. Apunteu: Segona Pasqua el 21 de maig, i dilluns de la Festa Major dilluns 27 d'agost. I la xifra de la població a 1 de gener d'enguany, també sembla que s'ha de portar a votació (què passaria si hi votéssim en contra?) Curiosament hem crescut en gairebé dos-cents habitants en un any!
 
PDECAT - DEMÒCRATES vam presentar, com fem cada any, la moció de suport al Correllengua 2017, que va rebre el vot favorable de la gran majoria del ple a excepció de PP i C's que hi van votar en contra, evidentment fent les seves intervencions en castellà, tot i que fins aleshores havien emprat el català, i sota arguments del tot fora de lloc, sempre fent referència al procés independentista, del que la moció no en diu pas res. Fou aprovada amb una intervenció brillantíssima del nostre Regidor Jordi Pujol en defensa de la nostra llengua sense que això comporti anar en contra de cap altra!
 
La CUP i ICV van presentar conjuntament una moció contra l'avantprojecte de llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Fou aprovada amb els únics vots en contra del PDECAT-DC i ERC. Com vam manifestar nosaltres, tenim un avantprojecte damunt la taula, que ara requerirà del pertinent debat i aportacions de totes les parts i col·lectius afectats. Després anirà al Parlament per convertir-se ja en un Projecte de llei. Al final, si prospera, tindrem una llei. Ara, no toca discutir sobre el que no existeix!
 
Finalment, la CUP va presentar una moció que pretenia, com així es titulava, evitar les discriminacions entre els membres dels diferents consells municipals. en definitiva, proposava que els representants polítics deixéssin de rebre llur retribució per l'assistència a aquests òrgans col·legiats, ja que la resta de membres no en reben. La trampa es troba en el debat de si el representant polític ha de cobrar o no per la seva feina. I en un Ajuntament en el que el 75% dels seus regidors no cobren cap salari, sino que perceben una retribució per assistència als òrgans col·legiats als que pertànyen, no entenem que sigui de rebut aprovar aquest tipus de propostes que, per populistes, amaguen un debat sobre la dignificació d'una tasca, la dels polítics, que cal valorar adequadament i en la seva justa mesura. Un govern que, d'uns anys ençà ha reduit dràsticament els càrrecs de confiança i els salaris en més d'un 20% no se li pot anar ara amb debats que, poden resultar molt enganyosos per als ciutadans. I és que, penseu en que, si tots els regidors tinguessin un sou, per baix que fos, la despesa municipal seria molt però que molt superior a la que comporta la retribució per assistències.
 
Per cert, i acabo, el Regidor Jose´Luís Heras, segueix desaparegut en combat i sense que ningú en tingui cap notícia. coses que passen quan la gent vota pel que veu per segons quines teles espanyoles i no sap ni a qui vota en el seu poble!
 

Virus-free. www.avast.com