dimecres, 26 de juliol de 2017

SERVEI SOCIAL D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Un altre dels serveis que es presten a la població des de l'àrea bàsica de Serveis Socials, és l'assessorament jurídic. El que inicialment fou quelcom enfocat (i així ho és encara de forma majoritària) per al col·lectiu de les dones palauenques i plegamanines, s'ha consolidat com un servei de gran utilitat per als usuaris de serveis Socials. Mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona, cada mes tenim la presència d'una advocada que assessora a les persones que han demanat cita prèvia en diferents temàtiques.

 

D'altra banda, cal afegir aquí (i això constarà a la Memòria de 2017, que aquest mes de juliol s'ha iniciat un nou servei d'assessorament jurídic, en aquest cas en matèria de clàusules sòl i d'altres que poden resultar abusives en tota mena de préstecs hipotecaris. Es tracta d'un nou conveni, en aquest cas, amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i la Diputació de Barcelona. Serà fins a finals d'any tots els dimecres de nou del matí a una del migdia en el despatx de l'OMIC situat just a la dreta un cop s'ha entrat a l'edifici de l'Ajuntament.

 

De moment, les dades del servei d'assessorament jurídic de l'any passat són les següents:

 

Nombre de persones ateses al servei: 61 usuaris

Desglossament per edats:

-       Menors de 20 anys: 2

-       Entre 20 i 30 anys: 2

-       Entre 31 i 40 anys: 23

-       Entre 41 i 50 anys: 22

-       Entre 51 i 60 anys: 8

-       Entre 61 i 70 anys: 4

-       Més de 71 anys: 0

Desglossament per temes

-       Dret de família

o     Divorci/separació: 22

o     Ruptures de parelles de fet: 5

o     Modificació efectes sentencia: 6

o     Altres: 7

-       Dret laboral

o     Conflicte laboral: 2

o     Pensions: 1

-       Obligacions i contractes

o     Arrendaments: 2

o     Reclamacions quanties: 8

-       Altres de dret civil

o     Incapacitat: 2

o     Civil en general: 4

-       Altres: 2.

 


Virus-free. www.avast.com