dissabte, 31 de gener de 2009

CONGELACIÓ DELS SOUS

Davant la greu situació de crisi econòmica que, cada cop comença a notar-se amb major mesura pels ciutadans en general, l’actual equip de govern municipal ha decidit acordar la congelació de les seves retribucions pels seus càrrecs, tant pel que fa als regidors/es amb contractació laboral plena o parcial, com pels que percebem les remuneracions pel càrrec en base a l’assistència als òrgans col·legiats de la corporació.

Aquest fet, que caldria enmarcar-lo en el sí d’un acord de govern més, en exercici pur i dur d’unes responsabilitats públiques evidents, hi ha hagut qui la volgut convertir en polèmic i provocar així una major tensió i reacció en contra dels ciutadans cap a aquest govern. Però, com no podia ser d’una altra manera, el que hi ha és un acord de govern, fruit d’un debat en el sí del mateix on, com hauria de ser normal, hi havia posicions a favor i en contra de la mesura, sense que això suposés posicionaments dels partits en concret. Així, essent cert que el regidor del PP optava per la congelació de les retribucions, i que també opinava el mateix un dels dos regidors d’ERC, es fa necessari dir que també a CiU hi havia qui, com jo mateix, apostava per aquesta congelació.

Per tant, no ha calgut fer cap escarafall davant la publicació de notícies mal intencionades. De fet, si llegim la notícia, el que ens trobem és amb un titular que diu una cosa, i un contingut de la informació que expressa tot el contrari. Primer ens diu que algú planta cara, després diu que aquest i un altre, per acabar afirmant que el primer el que defensa és una actualització dels sous dels polítics municipals d’acord amb les variacions experimentades per l’IPC. En què quedem doncs?

El govern ha actuat correctament, ho ha fet també consultant amb els aparells dels seus partits, i ha acabat adoptant una mesura responsable, que sense tants crits ni soroll, inhabilita als que només pretenen crear confussió en una sola direcció: Descalificar al govern!