dimecres, 28 de gener de 2009

VERGONYA, CINISME, BAIXESA I ENGANYS EN L'ACTUACIÓ DE PSC I ICV AL PLE


L’equip de govern denuncia la irresponsabilitat dels grups de l’oposició davant el cas Montjuïc

L’oposició crea falses expectatives als propietaris amb alternatives il·legals

Els propietaris han de fer front a aquesta despesa tal com diu la sentència judicial

Ahir dimarts 27 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va celebrar un ple extraordinari per donar compte de les sentències urbanístiques que afecten actualment al municipi.

L’equip de govern de Palau-solità i Plegamans vol denunciar la irresponsabilitat moral i política dels grups de l’oposició en crear falses expectatives als propietaris del sector de Montjuïc. Recordem que el passat 22 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va fer efectiu l’avançament de 829.449,94 euros en concepte del pagament que els 150 parcel·listes de la urbanització Montjuïc hauran de fer a un altre parcel·lista del sector, a qui, en el seu moment, la sentència de la sala determina que no es va fer correctament la valoració dels seus terrenys en el Projecte de reparcel·lació de l’any 2000.

En la reparcel·lació de Montjuïc es van valorar la majoria de terrenys com a sòl urbanitzable, però en el cas del terreny del demandant aquesta valoració va ser més baixa perquè es va considerar com a sòl rústic i no com a sòl urbanitzable, que és com s’hauria d’haver fet segons la sentència. En aquest cas, els actuals grups de l’oposició argumenten que van realitzar aquesta reparcel·lació basant-se en el pla parcial que ja hi havia en aquell moment i que, segons ells, les deficiències posteriors són culpa d’aquest pla parcial. “No és possible entendre perquè van aprovar un projecte de reparcel·lació fonamentat en un pla parcial que ells consideraven que no era correcte” apunta l’alcaldessa Mercè Pla.


Des de l’equip de govern es vol posar de manifest la inoperància de l’anterior equip que va governar durant 12 anys i que va provocar els problemes actuals, ocultant als propietaris del sector la sentència des del 2005 i no havent arribat a cap pacte amb el demandant entre 2005 i 2007. “Ara enganyen als propietaris dient que aquesta despesa l’hauria de pagar l’Ajuntament, cosa que és il·legal, segons la llei d’urbanisme i la pròpia sentència del cas” ha explicat també l’alcaldessa, Mercè Pla.

Segons la llei d’urbanisme els propietaris d’un sector urbanitzable tenen el deure de cedir aquest sòl gratuïtament al municipi, raó per la qual no és possible que l’Ajuntament assumeixi aquesta despesa a càrrec dels fons públics. També ha recordat l’alcaldessa que al llarg d’aquest temps, el no compliment de la sentència ha generat més de 300.000 euros en concepte d’interessos que en aquest cas sí que ha pagat l’Ajuntament amb recursos ordinaris als quals no hi hauran de fer front els propietaris de Montjuïc.

Davant la greu situació, un cop acabat el Ple l’actual equip de govern va cedir a parlar amb tots els propietaris. En aquest sentit, ofereix a tots els propietaris mesures per fer front al pagament, buscant les millors solucions puntuals possibles cas per cas. Així mateix, hi ha voluntat clara de centrar-se en la solució dels greus problemes urbanístics en què es troba el municipi per tal d’anar-los desencallant un a un i trobar una sortida aquesta situació mal gestionada durant els últims anys.

Finalment, des d’una consulta de l’equip de govern a un grup d’assessors urbanístics l’informe presentat conclou que:

1.1 El principi fonamental del que s’ha de partir per considerar l’abast i forma d’execució de la sentència examinada és el d’equisdistribució de beneficis i càrregues.
1.2 Conforme a aquest principi la comunitat reparcel·latòria és l’única obligada al pagament de la indemnització, tal i com es preveu a la sentència de constant referència.
1.3 Qualsevol fórmula d’execució que pretengui traslladar a l’Ajuntament l’assumpció de la indemnització és contrària a l’ordenament jurídic, determinaria un enriquiment injust dels propietaris de la unitat d’actuació en perjudici de la resta de veïns, i implicaria una mala gestió dels fons públics.