dilluns, 19 de gener de 2009

MULTES?

D’ençà que em vaig fer càrrec de làrea de Governació, i a la vista del desori existent en el control i regulació del trànsit per les vies del poble, l’aparcament dels vehicles i un evident incivisme dels ciutadans, conseqüència directa de la manca absoluta de vigilància per part de les forces de l’ordre. I no perquè es produís una situació de deixadesa en les funcions que són pròpies de la policia local, sino per manca absoluta d’instruccions al respecte provinents dels responsables polítics de l’anterior govern municipal socialista, o fins i tot, per fixació de polítiques teòricament encaminades a no produir un fals desgast electoral, ja que la imposició de sancions per les conductes antisocials sempre produeixen un rebuig en qui les rep.

Evidentment es tractava d’una política equivocada, no només perquè és absolutament fals el desgast al que faig referència anteriorment, doncs són molts els ciutadans que agraeixen profundament poder caminar amb normalitat per una vorera sense que hi hagi cotxes aparcats al damunt, o que es respectin els estacionaments reservats a persones amb minusvalies, o els passos de vianants,etc; sino perquè no hi ha res que desmotivi amb més gran mesura a una policia com el no poder fer la teva feina amb normalitat. No podia ser que es fés fer els ulls grossos davant situacions flagrants d’incompliment de les normes en matèria de circulació i aparcament; i és que, cal ser inflexibles davant actituds d’evident obstrucció al normal exercici dels drets dels ciutadans en aquestes qüestions tant importants.

Que és que no es pensava en les persones amb especials necesitats de mobilitat? No es pensava amb els minusvàlids? Amb qui pretenia creuar un carrer amb un cotxet de nen petit i no podia fer-ho doncs posava en perill al menor al haver-lo de fer sortir quasi al mig de la via per poder veure si venien o no cotxes? Tant costava fer una política de conscienciació dels ciutadans explicant que les normes hi són perquè es compleixin? Tant difícil era pensar amb les persones que van a comprar amb el seu carret i no podien caminar amb normalitat per una vorera?

Són moltes i moltes coses que fan que, des de la meva regidoria m’hagi decidit a posar fi a l’esmentat desori i aplicar sense dubtes una normativa que, si existeix és en benefici i no en contra de la gent. També és cert que cal molta pedagogia, i aquest és un principi que també s’inculca a qui ha d’aplicar les ordenances; però, les reincidències, les actituds antisocials evidents cal castigar-les amb força en benefici de tots, malgrat les més que fàcils teories sobre l’ànim recaptatori de les multes, etc.

Per tant, des d’aquesta regidoria es seguirà en el camí de castigar tota actitud perjudicial per al normal exercici dels drets dels ciutadans en matèria de circulació, aparcaments i seguretat de les persones al nostre poble. I en aquest sentit, a banda d’actuacions com la reactivació de les zones blaves al centre a petició dels comerciants de Palau-solità i Plegamans, mesura que ha permès demostrar que no era veritat que en aquest poble hi ha mancança d’estacionaments, cal dir que ben aviat signarem un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per utilitzar el seu servei de grua, evitant així situacions com la dels estacionaments en guals, reservats per a minusvàlids, en passos de vianants així com altres situacions que impedeixin la normal circulació a peu o en vehicle pels carrers i vies de Palau.