divendres, 29 de març de 2013

MARÇ: PLE DE QUARESMA

Aquest mes, el ple ordinari de l'Ajuntament s'havia de celebrar ahir dijous, però a petició del Govern va acabar portant-se a terme el passat dimarts 26, mantenint però, el seu caràcter ordinari.
 
D'entrada, les propostes incloses a l'ordre del dia no semblaven anar més enllà de la tònica habitual en els plenaris municipals. Però, la sobtada negativa del PSC a incloure un Atès a la resolució d'anul·lació del mal anomenat SWAP, i un seguit de circumpstàncies ocorregudes al respecte, van fer que, malgrat la nostra acreditada disponibilitat al diàleg constant per tal d'assolir acords, tornessim a vells temps de confrontació, tensió, insults i moltes, però que moltes mentides.
 
A l'acabament del ple el sentiment que m'envaïa era la TRISTESA; molta tristesa i desesperació davant d'actituds tant poc comprensibles; davant tanta ira desfermada, i per què no dir-ho: tanta rancúnia i odis personals amagats.
 
De fet, hi ha dos punts d'aquest ple que mereixen el seu propi post; com són l'esmentat SWAP i la Liquidació del pressupost del 2012.
 
Ocupant-nos de la resta de punts, cal comentar la bona sittuació en la que es manté el nostre consistori pel que fa al pagament de les factures a Proveïdorsd, doncs, si des del passat 1 de gener els pagaments s'han d'efectuar obligatòriament en trenta dies, la mitjana actual del nostre ajuntament és de trenta-cinc. Per tant, estem bé i cal felicitar-nos al respecte. Nosaltres vam deixar-ho complint de forma escrupulosa amb la legislació sobre morositat, i l'actual govern la manté pràcticament en els paràmetres en el seu dia marcats. De fet, quan vam ocupar el govern al 2007, les factures s'abonaven a una mitjana de noranta-sis dies. Quan vam marxar al 2011 es pagava a quaranta-nou dies, i així s'ha anat complint amb el temps malgrat algun impàs incert i poc entenedor d'ara fa un any aproximadament.
 
Fou aprovat per la unanimitat del consistori el mapa d'instal·lacions de telefonia mòbil redactada per LocalRed, i en això som municipi pioner. També el pla d'Igualtat redactat per la Diputació de Barcelona així com el Pla d'Educació Permanent redactat de forma transversal per diferents departaments i tècnics del propi ajuntament. I s'ha de dir que tots tres punts responen a programes iniciats durant l'anterior govern i que el bon treball dels regidors Sánchez, Marcuello i Tinoco respectivament, ha comportat que hores d'ara disposem de tres eines importants i fonamentals pels diferents camps afectats.
 
D'altres qüestions com les tarifes del preu de l'aigua de proveïdors privats del poble que, com cada any, adapten els preus a la legislació de la generalitat.
 
Finalment, una moció d'ICV a la que ens hi vam adherir sobre la necessitat de garantir la revalorització de les pensions. Una altra, també d'ICV, demanant que es reconsideri la possibilitat que, per part de l'empresa encarregada del reciclatge dels envasos, es pugui reduir el cànon que percep un ajuntament com el nostre líder a Catalunya pel que fa a la selecció dels residus i el seu reciclatge; i també ens hi vam adherir. I una moció presentada també pels ecosocialistes manifestant el rebuig dels grups que ens hi vam adherir, (tots menys el PP), a les reformes proposades pel govern espanyol en matèria de legislació sobre règim local. Molt semblant aquesta moció a una que CiU va presentar i fou aprovada en el ple del passat mes de juliol de 2012. I la darrera moció també anava en aquesta mateixa direcció, que van presentar ICV i PSC però a proposta del sindicat CCOO. No vam poder fer altra cosa que abstenir-nos, donat que en molts dels acords es feia referència a aspectes que poc o molt poc tenen a veure amb la legislació sobre règim local.
 
A l'hora dels Precs i Preguntes vam procedir a llegir les preguntes d'aquest mes que podeu veure en el post del passat dia 22. La sorpresa va ser que, per part del Govern es va optar també per llegir les respostes a les nostres preguntes del mes de febrer. Potser es pensàven que aquest fet ens incomodaria. Tot el contrari! Com sabeu, vam haver d'acudir a aquest sistema de fer preguntes perquè fins ara o bé no eren contestades, o bé en lloc de respondre formulaven atacs furibunds del tipus "i tu més". Evidentment, si qui escolta el ple sent les preguntes, també té dret a sentir les respostes; i ara, al menys, contesten!
 
Ho he dit al principi: el que es refereix al SWAP i a la Liquidació del pressupost 2012, mereix un escrit per a cada punt; i així ho faré en els propers dies.
 
Que tingueu uns bons dies de pau i reflexió.