divendres, 1 de març de 2013

PLE DE FEBRER 2013, GRIS COM EL TEMPS

Com cada darrer dijous de mes, ahir va tenir lloc la sessió plenària del consistori palauenc. I, a falta de temes importants per al poble, vam passar l'estona amb mocions polítiques anti CiU, com ja hi estem acostumats, manifestos, i tot el que volgueu.
 
Pel que fa als pocs punts relatius a Palau-solità i Plegamans, moltes qüestions de pur tràmit. Que si, delegar a la Diputació de Barcelona la gestió d'alguns impostos i tributs com per exemple la taxa dels dos euros que haurem de pagar per cada saca de poda que anem a buscar a la Deixalleria, que si els lligats a les concessions municipals, o també, les taxes o sancions a satisfer per raó de la recollida de gossos abandonats, taxa aquesta que jo mateix havia començat a treballar amb l'organisme provincial per cedir-lo, però encara no disposava la Diputació de l'infrastructura necessària. També es va donar compte, malgrat no era legalment necessari fer-ho, de l'informe de la Comissió Jurídica de la Generalitat de Catalunya en relació al famós SWAP contractat l'any 2009 i que considera positiu l'anul·lació del mateix amb el Banesto manifestant que les condicions pactades resultaven abusives com tants productes d'aquestes característiques en aquella època van provocar que gran quantitat de persones, empreses i administracions caiessin en l'engany perpetrat per diverses entitats financeres.
 
El bon fer del regidor Miquel Rovira, atenent les peticions de CiU i ERC de retirar la proposta de Reglament d'us dels equipaments culturals del poble, a fi d'iniciar una negociació política a banda de la participació de les entitats usuàries, farà que en pugui sortir un reglament consensuat no només amb les forces polítiques sino i sobretot, amb les entitats que es veuran afectades per el reglament en qüestió.
 
Un acord d'adhesió a la plataforma d'habitatge social, l'adhesió també al conveni amb la Generalitat i el Consorci de Residus per obtenir un cànon per part del municipi per cada tona d'aparells elèctrics i electrònics que es recullin. Cànon aquest creat pel Conseller Recoder i del que Palau-solità i Plegamans s'en podrà ja beneficiar d'immediat.
 
Una moció presentada pel Partit Popular perquè l'Ajuntament insti a la Generalitat a incloure en els pressupostos d'enguany la partida necessària per a la construcció de l'Institut-Escola de can Periquet, a la que no cal que us anem repetint que hi estem d'acord en el fi perseguit, però que no podem oblidar la situació ni circumpstàncies actuals, a banda que, pel que cal lluitar ara per damunt de tot, és perquè aquest centre perduri i que, al menys, es comenci l'any vinent amb la construcció del projecte de Secundària.
 
A partir d'aquí, vinga mocions del PSC-PSOE i d'ICV en relació a: Que la generalitat pagui els deutes del Tercer sector i de les corporacions locals, tot i que la moció només parlava del tercer sector, una altra contra la privatització de la Sanitat pública, una altra a favor del pla de concertació que diuen que van crear els socialistes l'any 1988 per ajudar als ajuntaments en matèria de Serveis Socials...., no ha plogut ni res des d'aleshores!, que si un manifest d'ICV molt reivindicatiu en relació al dia de la dona treballadora amb un poti-poti de qüestions pel mig, com la interrupció voluntària de l'embaràs..., etc. al final, com que no ho vam votar pas a favor, es va aprovar un manifest institucional procedent de les organitzacions municipalistes catalanes que serà el que es llegirà el proper divendres dia 8 a les dotze del migdia a la plaça de la Vila. Finalment, dues mocions més d'ICV, una que reclamava una llei sobre la creació de la renda d'un mínim vital que, després d'invorporar les esmenes proposades per nosaltres fou aprovat per gairebé tots els grups. I una altra sobre el Quart Cinturó sobre el que ja sabeu que s'ha declarat la seva caducitat al que també ens hi vam afegir després que ICV acceptés les nostres esmenes, cosa que va provocar l'abstenció del PSC.
 
I aquí s'acaba el ple. Quinze punts en una hora i mitja. Cal remarcar la grandíssima utilitat de la Junta de Portaveus creada durant l'anterior mandat. Un òrgan que serveix per dialogar molt entre les diverses formacions polítiques, per consensuar punts, per pactar temps d'intervencions i fer, d'aquesta manera, que un ple que abans podia durar tres hores o fins i tot quatre, ara es pugui enllestir en només noranta minuts. esperem que es mantingui aquesta dinàmica i l'acord assolit entre tots en el sentit que les mocions polítiques sobre les que l'ajuntament no en té competències i que correspon a d'altres administracions: Parlament de Catalunya, Congrés dels diputats... discutir-ho, s'exposi i es voti directament, amb independència del sentit del vot, o bé que es pacti un sol torn de posicionament de tres minuts.
 
En el torn de Precs i preguntes, tal com explico en el post precedent, vam limitar-nos a explicar que a partir d'ara no formularem preguntes perquè siguin contestades de qualsevol manera en el mateix ple, sino que ho farem per escrit i perquè siguin contestades també per escrit. I ens vam limitar a llegir les preguntes i a lliurar còpia de les mateixes al Secretari a fi que siguin incorporades a l'acta.