divendres, 25 d’octubre de 2013

EL POUM ESPATLLAT

Després d'anys i anys de debats, discussions, estudis, processos informatius i participatius, trencaments de governs, etapes de grans consensos i definitiva proposta de nou POUM, amb acord entre l'inmensa majoria de les forces polítiques del poble al juny de 2011, arriba un nou govern, es deixa l'Urbanisme en mans d'ICV per, aconseguir que, tots aquells avenços, consensos i sinèrgies obtingudes, es comencin a espatllar, descomposar, trencar i, fins i tot, deslluír.
 
El cas és que, són ja molts anys. És important i excessiu el cansament del ciutadà amb aquesta qüestió relacionada amb el nou POUM. La veritat és que, en general, s'ha donat sempre un bon nivell d'entesa pel que fa als grans temes urbanístics entre les dues principals forces polítiques municipals: CiU i PSC. De fet, durant el darrer any de la legislatura 2003/2007, coincidint amb l'aprovació provisional del document, es va produir una votació en contra per part del soci de govern ICV, (que ara ostenta la regidoria d'Urbanisme), la qual cosa va comportar la seva expulsió del govern, i tot per qüestions tant poc clares a ulls de la gent com és el tema de can Manent.
 
Ha estat una evidència que durant la legislatura 2007/2011, es van anar resolent una per una i amb centenars de reunions i negociacions, les més de tres-centes al·legacions que s'havien formulat al POUM. Però, no només això, sino que es va consolidar una dinàmica de reunions i negociacions regulars entre els diferents grups municipals, que, ICV a banda, va suposar un nivell d'entesa i consens mai vist fins aleshores al nostre poble.
 
En el mes de juny de 2011, el PSC a canvi de poder aconseguir l'alcaldia cedeix la regidoria d'Urbanisme a ICV. Aquest fet, en general, ha comportat que tot allò que s'havia consensuat, treballat i decidit, amb el document acabat del POUM, s'hagi vist alterat lleugerament en aspectes tant crucials com el tant cansat tema sobre can Manent, l'exclusió dels convenis urbanístics del POUM amb determinats propietaris que solucionaven problemàtiques difícils de solventar d'una altra manera, o, la descatalogació de determinats immobles sense cap altra justificació que no fos l'interès del particular afectat. Tot plegat amanit amb la substitució, no ja del tècnic en sí que s'ha mantingut, sino dels assessors jurídics, que han passat de ser juristes independents a uns de nous del tot vinculats a ICV.
 
Amb tot, considerant que només restava per redactar la Memòria del POUM, la normativa amb els seus gràfics i algun altre document de relativa importància, al final,es va portar a l'aprovació inicial en un ple extraordinari celebrat el passat dia 30 d'abril, obligant als tècnics a finalitzar de pressa i corrents l'esmentada memòria, i havent-se convocat en tota aquesta legislatura només tres reunions amb els grups de l'oposició de les quals, malgrat la reclamació de les actes aixecades en reiteradíssimes ocasions, tant verbalment com per escrit, encara no han estat facilitades. I al final, 162 al·legacions, tot i que l'Alcaldessa en el seu discurs de Festa Major va manifestar que només se n'havien presentat 19 i que no es preveia que s'en formulessin gaires més. CiU, a banda d'una al·legació conjunta amb ERC sobre la qüestió relativa a can Manent, en la que no vull ni entrar, i que ja serà la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat qui s'hi pro nunciï, així com la Justícia a conseqüència de la querella presentada pels propietaris de la finca, n'ha presentat cap a quaranta. Totes les al·legacions formulades per CiU són propostes per tal de millorar el document. No és una expressió en contra de les seves previsions, sino que contenen propostes de millora en moltes de les previsions que, entenem poden servir, i molt, per acabar consensuant un document entre tots, ja que aquest ha estat sempre l'objectiu que hem perseguit, com es va demostrar sobradament durant l'anterior legislatura.
 
Aquest document donarà molt a parlar. Algun dia ens entretindrem a comentar tot el que fa referència als processos participatius que, l'actual govern va dir que tornaria a fer i no ha fet, tot i celebrar sessions informatives com sempre s'havia fet. I en aquest sentit, llegint el document del POUM, crida l'atenció les deu pàgines amb informació sobre Ràdio Palau i la seva pàgina web, sense que enlloc es faci referència al POUM.
 
Per acabar, com a mostra de les presses a les que han estat sotmesos els tècnics municipals a l'hora de redactar la Memòria, només us destacaré tres aspectes:
1. Diu la Memòria que a Palau-solità i Plegamans cal treballar per aconseguir un centre de viannants per tal de potenciar el nostre comerç. Us sona si ja existeix?
2. Diu la Memòria que s'ha de treballar per tal d'aconseguir l'implantació d'un sistema de transport urbà que comuniqui els diferents barris de la vila i el centre, així com potenciar el transport interurbà incrementant freqüències. Us sona si ja existeix i quin govern ho va fer?
3. Diu la Memòria del POUM, que cal dissenyar (ja que segons diu no existeix), un carril bici que comuniqui amb el centre i els diferents equipaments administratius, esportius, culturals i sanitaris del poble. Us sona si ja es va fer, quina actitud va mostrar l'actual govern i què s'hi fa ara?