dijous, 28 de novembre de 2013

MOSSÈN JOAN PUJOL. QUIN GRAN DESCOBRIMENT!

La darrera de les mocions, en aquest cas presentada conjuntament entre CiU i ERC, en el ple d'avui, es refereix al Poeta i Rector de l'Església de Sant Genís de Plegamans, Mossén Joan Pujol. Va ser Rector de la parròquia plegamanina des de 1586 a 1588, i ja en aquells anys exercia de forma activa la seva dedicació a l'escriptura i la Cultura del país.
 
Aquesta és la moció:
 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS  D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I  DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

 

EN EL CONTEXT DE LA CELEBRACIÓ DEL MIL·LENARI DE LA PARRÒQUIA DE  SANT GENÍS DE PLEGAMANS ES PROPOSA EL RECONEIXEMENT A MOSSÈN JOAN PUJOL , RECTOR I RECONEGUT POETA, DEDICANT-LI UN CARRER O UN ESPAI PUBLIC DEL NOSTRE MUNICIPI .

 

Del 1586 al 1588 va ser rector de la parròquia de Sant Genis, Joan Pujol, nascut a Mataró Quan va fer la carrera eclesiàstica, freqüenta el cenacle barceloní (colla literària i artística) de Jeroni Pinós, nebot de Miquel Mia, personatge important i influent de l'època, qui entre altres càrrecs tingué el d'ambaixador a Roma davant de Papa Climent VII i el de Conseller de l'Emperador Carles V.

Al llarg dels anys Miquel Mia aplega una important biblioteca amb un contingut preferencial pels temes humanístics i el dret; al no tenir descendència aquesta biblioteca l'hereta Jeroni de Pinós, qui la posa a l'abast dels seus amics, entre els quals destacaven Pere Alberg i Vila, canonge únic de la Seu i el nostre rector i poeta Joan Pujol, qui dedica a Jeroni de Pinós un llibre que aplega la major part de la seva obra literària, escrita fins l'any 1574. El 1603 datava a Plegamans uns versos dedicats al Bisbe de Barcelona, per tant això posa de manifest que possiblement i vivia i no es descarta que hi moris. De la seva poesia podem destacar uns versos sobre la Batalla de Lepant, i que dedica a Lluís de Recasens lloctinent de Joan d'Austria qui participa a la dita batalla.

Entre la seva obra cal destacar també les gloses a Ausiàs March, poeta que admirava i el va influir molt, i el manuscrit de Paris.

La seva obra poètica,  se situa en el context barroc i es definida així: "El dualisme renaixentista entre el cor i l'enteniment, entre el voler i la raó, es superat mitjançant un nou dualisme entre el racionalisme i la mística, entre la voluntat de creure i el desig natural de saber" Aquest podríem dir que es el contingut de la poesia de Joan Pujol que l'any 1970 edicions 62 la publica integrament, les publicacions originals molt preuades es conserven a la Biblioteca de Catalunya.

 

Es per això que els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió proposen al ple municipal l'adopció dels següents:

 

 

ACORDS

 

PRIMER. Donar el nom del rector i poeta Joan Pujol a un carrer o un espai públic del nostre municipi.

 

SEGON. Comunicar dit acord a la Parròquia de Sant Genis, a la Comissió per la commemoració del mil·lenari de la Parròquia de Sant Genis de Plegamans i al Bisbat de Terrassa.