dijous, 21 de novembre de 2013

PRINCIPIS FONAMENTALS D'UNIÓ

A fi d'evitar mals entesos i confusions. Per tal d'aclarir el que hi ha i no el que es pretén que hi hagi. Per mirar de defugir declaracions i contradeclaracions intoxicades. Perquè tothom vegi que aquest partit sempre ha vetllat per la plena sobirania de Catalunya, pel dret a l'autodeterminació i per una nació lliure i plena.
 
Aquests són els principis fonamentals d'UDC aprovats en els darrers congressos del partit, sense tocar-ne ni una coma:
 

 

1. Fer palès el nostre compromís explícit amb la família com a font de cohesió social i de transmissió de valors, tant des de la perspectiva de la defensa dels seus drets, com des del punt de vista del suport actiu que ha de rebre per part dels poders públics.

 

2. Promoure l'educació com a valor de cohesió i d'integració i com a instrument de mobilitat social per damunt de l'alternança partidària a les institucions. Així mateix, preservar com a dret bàsic, la llibertat d'elecció de model educatiu, com a valor constitucional per a les famílies. En un món cada cop més globalitzat, l'educació ha de jugar un paper imprescindible en la preservació de la pròpia

identitat nacional i, de manera especial, de la llengua catalana.

 

3. Treballar per una Catalunya més desenvolupada i sobirana, capaç d'assolir l'obertura necessària a la integració d'aquelles persones que han vingut a la recerca de noves oportunitats, sense oblidar el compromís amb la cohesió social i la pròpia identitat nacional.

 

4. Assumir un clar compromís amb les persones més desfavorides. Amb la gent gran, amb les persones que depenen dels altres per a desenvolupar-se amb normalitat i amb les que pateixen la pobresa o la discriminació, com a exigència de la dignitat humana.

 

5. Impulsar la recerca, la innovació i el desenvolupament, fent costat al model econòmic socialment responsable, protegint i preservant el medi ambient, i postant per una formació al llarg de la vida de qualitat i que eviti l'exclusió digital.

 

6. Incentivar i promoure el nostre compromís amb Europa, com el major espai de pau, llibertat i progrés, i amb el món. I, alhora, treballar en aquesta Europa per tal de millorar-la i d'assolir-hi el ple reconeixement d'allò que som: una nació.

 

7. Fomentar els nivells d'equitat en la participació i presència d'homes i dones als diferents òrgans i càrrecs de representació política, així com seguir treballant per aconseguir modificar les estructures socials per fer realitat la igualtat d'oportunitats.

 

Tots aquests principis emparen la principal raó de ser d'Unió Democràtica de Catalunya: la defensa de la dignitat i del desenvolupament integral de la persona i l'assoliment de la plenitud nacional de Catalunya en exercici del dret inalienable i natural a l'autodeterminació dels pobles. Així mateix, serà objectiu estratègic irrenunciable d'Unió Democràtica de Catalunya la defensa d'allò que

és intrínsec i constitutiu de la nació catalana: la llengua, la cultura i el dret propis.