dimarts, 29 de juliol de 2014

PLE JULIOL 2014: AVANÇAT, PERÒ PERA BEN POCA COSA

Com us deia el passat divendres, ahir va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Un ple que, si ens atenem al que disposa el Reglament Orgànic Municipal, ROM, s'hauria d'haver celebrat el proper dijous 31 a les set de la tarda. Però, com que sembla que algun regidor, que no hem aconseguit saber encara qui és, volia iniciar les vacances abans, i al no haver-s'hi oposat ningú, s'ha acabat avançant al dilluns 28.
 
Quatre punts van ser els que van conformar l'ordre del dia de la sesió: Aprovar l'informe trimestral sobre el compliment de la llei de morositat pel que fa al pagament de les factures, l'aplanament de l'Ajuntament en un Recurs contenciós administratiu existent contra dues companyies de telefonia mòbil que havia interposat el consistori al intentar-los cobrar la taxa per l'us de la xarxa telefònica, l'aprovació d'una nova moció contra la LRSAL en defensa dels mitjans de comunicació locals i municipals i donar compte del projecte, prèviament aprovat per la Junta de Govern Local d'Horts Urbans municipals.
 
Aquests foren (i només aquests) els punts de discussió en el plenari.
 
Pel que fa al pagament de les factures als proveïdors per part de l'Ajuntament, cal dir que, com ja ve esent habitual tant en l'ajuntament palauenc com en la inmensa majoria de consistoris catalans, s'estan abonant les factures dins del termini legal de 30 dies.
 
En quant a la moció de LRSAL tothom va expressar-hi el seu suport, ja que venia plenament consensuada per les entitats municipalistes, FCM i ACM, però també per la Diputació, consells comarcals i la pròpia Generalitat. Tots a excepció del PP qui no va disposar de masses arguments per votar-hi en contra, malgrat que aquesta llei del govern PP es carrega de pla les competències municipals també en aquesta matèria.
 
Pel que fa a l'aplanament de l'Ajuntament en el contenciós que mantenia contra Vodaphone i Orange, donat que el Tribunal europeu de Justícia ha dictat una sentència deixant clar que la taxa per l'us de les xarxes, en aquest cas de telefonia mòbil, només podia exigir-se al propietari de la xarxa, s'ha hagut d'aplanar i donar la raó a les esmentades companyies i, per tant, només podrà exigir la taxa municipal a Telefónica de España. Però, en tot cas, això només es refereix a l'exercici del 2010; i ara caldrà determinar, com així ho vam demanar en el ple, què s'ha de fer i com s'ha de procedir respecte dels exercicis posteriors fins a l'actualitat.
 
Finalment, el tema estrella del plenari d'ahir, foren novament els anomenats Horts Urbans. I, en conseqüència, a qui corresponia brillar d'una forma especial, ja que és ell i només ell qui ho ha treballat i tirat endavant, va ser el regidor Pedro Sánchez. Fa un parell de mesos vam aprovar el reglament i ahir es va donar compte del projecte en sí que prèviament s'havia aprovat per Junta de Govern. En cert sentit, és començar la casa per la teulada això d'aprovar primer el reglament i després el projecte, però no tingueu cap dubte que tot plegat respon a les més que segures dificultats que el grup socialista posa al regidor Sánchez en tot el que es proposa tirar endavant, i al final, s'ho ha de fer com pot, i per això s'ha hagut d'aprovar d'aquesta i no d'una altra manera. En tot cas, conscients de la situació, ahir ni l'alcaldessa ni la resta de regidors socialistes van actuar públicament amb l'habitual despreci amb el que es mostren quan es tracta de qüestions relacionades amb el regidor Pedro Sánchez. I el cert és que el projecte està bé, que en total es podrà arribar a més de cent horts, amb tot el component social, personal i lúdic que això comporta; que n'hi haurà uns quaranta en el camp anex a la masia de can Boada Vell, o per entendrens, el que vindria a ser l'era de la casa pairal, i uns seixanta més al camp de sota fins ara conrreat per un pagès del nostre poble. Sembla que cap al mes de novembre ja estarà tot preparat per començar a adjudicar els horts per sorteig a les persones interessades, que disposaran d'aigua de rec gratuïta procedent d'un pou de propietat municipal i que el temps inicial per l'us serà de tres anys prorrogable a un quart. S'ha de tenir en compte que un 20% dels horts es destinaran a persones derivades pels Serveis Socials municipals, i que la taxa encara avui no s'ha fixat, i no serà fins al ple del mes d'octubre d'aprovació de les ordenances municipals, quan serà definitivament aprovada. Tot i això, la intenció manifestada pel regidor en el ple, és que s'aboni un dipòsit inicial de 50 euros que seran retornats un cop transcorreguts els anys d'us, més una taxa anual que es pretén que no superi els 25 o 30 euros per cada hort.
 
Sí que, donada l'ubicació a l'entorn de la masia de Boada Vell, vam haver-los de recordar com l'anterior govern es va trobar aquell edifici totalment en ruïnes, que va ser a temps de salvar-lo amb una actuació d'urgència i que vam trobar saques i saques plenes de material arqueològic a punt per ser llençat,mostra clara de la sensibilitat que un govern socialista havia tingut amb tot el que es refereix a la cultura i el patrimoni. El material fou salvat, catalogat i posat a disposició dels responsables en patrimoni per a la seva adequada conservació. Ara toca seguir actuant en aquell indret, millorar-lo i potenciar-lo. Però, com va dir el regidor Sánchez, això ja no és a ell a qui li correspon, sino al regidor de Patrimoni. Endevineu qui és i valoreu vosaltres mateixos l'interès que hi posarà!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.