dijous, 3 de juliol de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE JUNY 2014

I per anar acabant amb el plenari del mes de juny, toca fer un petit repàs a les preguntes que des de CiU vam formular al govern municipal i les respostes obtingudes que, tenint en compte que sortiem d'un ple prou feixuc i amb tanta tensió i nervis per part del govern i els atacs personals entre ells mateixos, vam optar per fer quatre interpel·lacions que consideràvem necessàries.
 
En primer lloc, els vam haver de recordar, com cada mes, que restem a l'espera d'un informe d'Intervenció que justifiqui de forma detallada i fonamentada la raó de la renúncia per part d'aquest govern de prop de 140 000 euros provinents del conveni subscrit per l'anterior govern amb la propietat dels terrenys de can Valls, on abans hi havia el camping Palau. Com sabeu, n'haviem de rebre 800 000 i només se n'han percebut uns 664 000 amb l'excusa del tema de l'IVA, que només han utilitzat per poder atacar-nos, però que no els ha sortit bé. El conveni establia 800 000 euros amb l'IVA inclòs, i ells (que només pensen en atacar a l'adversari polític i no en l'interès del poble) s'han limitat a descomptar l'IVA de l'import pactat sense més, només perquè els hi demanava la propietat. Ens va dir per l'octubre de 2013 que ens faria arribar l'informe, i cada mes ens torna a dir l'interventor que així ho farà quan es vegi més descarregat de feina. Com perquè segueixin presumint de bona gestió econòmica!
 
També vaig tornar-los a preguntar sobre els més de cent mil euros abonats enguany en concepte d'honoraris als advocats propers a ICV, Salvador Milà i Dolors Clavell, i la regidora Marcuello va repetir el de sempre: que estàven preparant l'informe dels assumptes en els que havien intervingut per fer-nos-ho arribar. Nosaltres seguirem insistint cada més. També, vaig recordar-li a l'interventor sobre els desmesurats honoraris dedicats a l'assessorament jurídic només del govern, amb l'advocat Bartomeu Martínez. Va dir que, de moment, només n'havia autoritzat cap a disset mil euros, i que la resta fins als prop de trenta-cinc mil aprovats els tenia retinguts o bloquejats per alguna raó que no va voler explicar. També ho seguirem demanant.
 
D'altra banda, després que persones de l'entitat Casa de Andalucía ens informessin de la seva sol·licitud de poder disposar d'un espai fixe a la masia de can Falguera, vam preguntar que què hi havia d'això. No sé per què, però l'Alcaldessa es va enfadar molt. Ens va dir que estàvem mal informats. Jo li vaig dir que el torn de precs i preguntes també servia per preguntar; i que quan es pregunta és només per obtenir una informació que no sabem. Si pregunto quelcom és perquè jo ho desconec, si no no ho preguntaria. La veritat és que van negar la petició en qüestió, però va seguir molt enfadada!
 
Finalment, com també va fer el regidor Miquel Truyols, vaig preguntar a l'Alcaldessa per quina raó havia donat la resposta que tots ja sabem a la vicepresidenta de Catalunya Joana Ortega, i que tenint en compte el pronunciament per majoria absoluta del ple a favor de la consulta del 9 de novembre aprovat el passat 30 de gener, li vaig demanar que rectifiqués i que comuniqués el ple compromís del consistori palauenc amb la consulta en qüestió. Va contestar que la seva resposta va ser molt correcte, que si no ens agradava era el nostre problema i que no pensava pas rectificar. Va dir, que la seva resposta havia estat la mateixa de la majoria d'alcaldes; es va descuidar de dir que: alcaldes socialistes, és clar!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.