divendres, 27 de febrer de 2015

PLE FEBRER 2015: EL LLISTÓ SEGUEIX BAIXANT DE NIVELL!

Ahir darrer dijous de mes, i per tant, Ple Ordinari de febrer. Pel que fa als punts de l'ordre del dia, amb deu minuts n'hi va haver prou com per enllestir la sessió i marxar cap a casa, que, en definitiva, és el que es pretenia des de l'equip de govern. Però, com ja ve essent habitual darrerament, el que resulta de major interès per a la gent, és l'apartat dels Precs i Preguntes, que és on, volent treure's els diferents temes plantejats del damunt de forma ràpida i que no s'en parli més, es donen situacions d'improvització i contradiccions constants en les respostes, que fa que cada vegada ens acostem més al surrealisme que no pas a la Política.
 
Però, el tema de les preguntes i respostes ja l'explicaré en els propers dies, i avui centrem-nos en els punts del ple.
 
en primer lloc, va prendre possessió del càrrec la nova Regidora socialista, Mercè Carreño, qui, després de jurar va ocupar el seu lloc pels tres mesos que resten de legislatura, i a qui no se li delegarà cap àmbit de competència, ja que les que ostentava el Regidor Joan Segrelles han estat degudament repartides entre la pròpia Alcaldessa , el Regidor Abascal i la Regidora Carme Sanz. Tots li vam donar la benvinguda tal i com correspon en situacions com aquestes.
 
Vam aprovar la habitual rendició de comptes trimestral; la qual cosa ha fet que, mica en mica, aquest Ajuntament, seguint els passos de gran reducció dels terminis de pagament iniciats per l'anterior govern i ara obligats ja per llei, ha anat consolidant. També vam aprovar inicialment la disolució del Consorci per la Ocupació i el Desenvolupament econòmic del Vallès Occidental, ja que d'acord amb la nova legislació estatal, les seves competències hauran de ser assumides pel Consell Comarcal. Així mateix, fou aprovat el Reglament d'us de l'Espai Jove l'Escorxador, per tal d'adaptar-lo a l'actual normativa, i això després d'haver-lo consensuat amb els joves usuaris de l'equipament a través del Consell de Centre. I la Regidora Marcuello va portar finalment a ple el Pla d'Igualtat de Gènere 2015/2018, que ha de guiar el nostre Ajuntament pel que fa a totes les polítiques d'igualtat en tots els seus processos administratius, de contractació i, en definitiva, en tots els seus àmbits d'actuació municipal. Un pla encarregat fa aproximadament un any a la Diputació de Barcelona, que ha requerit la participació de diverses entitats del poble, però que poques, o molt poques, són les que s'han avingut a fer-hi aportacions. En la legislatura passada,va ser quan vam aprovar de fer un pla, vam acordar que seria a través dels comitès d'empresa i els diferents representants sindicals i delegats de personal que es treballaria aquesta qüestió, però, al final, veiem que ha optat per encarregar la feina a la Diputació, la tasca s'ha fet, s'ha conclòs i ja tenim un pla que ens ha d'ajudar a tots a l'hora d'actuar en aquest camp des d'ara i fins el 2018.
 
Dues van ser les mocions plantejades. Una, presentada per ICV d'adhesió al Manifest pel Dret a Decidir sobre la Salut i el Sistema Sanitari de Catalunya. Vaig llegir-la tres o quatre cops. Cada vegada s'em feia més difícil entendre el seu contingut. Que si la salut sanitària, que si la Cultura, el sistema social, polític..., que si privatitzacions..., i tot plegat relligat amb un dret a decidir molt confús que va fer que no poguéssim fer altra cosa que votar-hi en contra. El PP també s'hi va oposar després de fer un discurs contra la Generalitat ple d'atacs al Govern català, però que en res tenia a veure amb el que es deia a la moció.
 
Finalment, fou aprovada la moció de la que us parlava ahir en contra del nou impost de societats a les entitats sense ànim de lucre, subscrita per tots els grups municipals a excepció del PP. Avui sembla que arriben notícies des de Madrid en les que s'informa que el Grup Parlamentari de CiU pot haver aconseguit la retirada de la nova imposició a les entitats, del que tant i amb tanta raó es queixen les nostres associacions. Ens n'hem de felicitar que entre tots i la pressió exercida ens n'haguem sortit!
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com