dijous, 26 de febrer de 2015

REBUTGEM L'IMPOSICIÓ DE NOVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE!

Tots els Grups municipals del consistori, a excepció del PP, hem subscrit una moció expressant el nostre més clar i rotund rebuig a la nova legislació que imposa importants i farragoses obligacions tributàries a totes les entitats sense ànim de lucre. Transcric alguns paràgrafs de la mateixa, on es deixa ben clar que, el que pretén el Govern espanyol, és carregar-se la gran riquesa del món associatiu existent a Catalunya, i, encara en major mesura al nostre poble, en el que les entitats, tant culturals, cíviques, esportives, veïnals i de tota mena, constitueixen l'element més cohesionador,a tot nivell, de la vida col·lectiva local.

 

"L'entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l'Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.

 

En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l'impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.

 

La nova normativa suposa tota una complicació administrativa i burocràtica que dificultarà la gestió diària d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers, i principalment, dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.

 

La desaparició d'aquests supòsits d'exempció, no contribueixen gens a la millora de la gestió, més aviat al contrari, fan cada cop més complexa la promoció de l' interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat.

 

Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l'Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.

  

Per tot això, proposem l'adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: 

ACORDS

1.      Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del municipi que s'han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.

 

2.      Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.

 

3.      Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d'exempció que existien fins a l'entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.

 

4.      Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern de l'Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

 

5.      Dins del servei d'assessorament a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi que es ve oferint, incloure l'assessorament específic per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de l'Impost sobre Societats.

 

6.      Fer arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i donar difusió d'aquests acords a totes les associacions i entitats  del municipi".

 

Com sabeu, en tant que Cap de llista de CiU a les properes eleccions municipals del mes de maig, juntament amb l'equip de persones que conformaran la nostra candidatura, ens venim reunint amb totes i cadascuna de les entitats del poble. I aquesta qüestió és la que suscita més comentaris i preocupacions. Per aquest motiu, s'ha inclòs en aquesta moció que inicialment es va posar damunt la taula i que, com no podia ser d'una altra manera, hem subscrit, s'hi ha afegit el compromís d'assessorament per part de l'Ajuntament a totes aquestes entittats a l'hora de haver d'assumir unes obligacions que no fan altra cosa que restar temps i esforços a les seves activitats i finalitats, sempre altruïstes.

 

Ens consta que el Grup parlamentari de CiU al Congrés està treballant intensament per aconseguir eliminar aquesta desafortunada llei mordaça per a les entitats sense ànim de lucre. I confiant en que s'en surti, des dels ajuntaments hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar atemptats d'aquesta magnitud al nostre teixit associatiu!
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com