dimarts, 11 de març de 2014

CiU EVITA LA PLUSVÀLUA ALS MÉS NECESSITATS!

Reprodueixo a continuació l'escrit del Grup municipal de Convergència i Unió al Butlletí municipal d'aquest mes de març:

 

En el darrer Ple de febrer es va aprovar finalment, i per unanimitat, la convocatoria d'ajuts per fer front al pagament de l'impost municipal d'Increment del Valor dels Terrenys -l'anomenada Plusvàlua- a les persones en procés d'execució hipotecària.

 

Tot va començar quan CiU va portar al ple municipal una proposta d'acord per tal d'evitar que tots aquells que patissin la pèrdua del seu habitatge, com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària, poguessin evitar el pagament d'aquest l'impost. Per això, en el pressupost d'enguany s'hi destinen més de trenta mil euros.

 

CiU continúa vetllant per les persones del nostre poble que es trobin en situació de màxima necessitat. Ja ho vam demostrar durant l'anterior legislatura, multiplicant per cinc el pressupost destinat als Serveis Socials. També es va demostrar quan vam aconseguir que l'IBI no augmentés per al 2013, després que el Govern Rajoy acordés un augment desmesurat, o que es bonifiqués la taxa d'escombraries per a les famílies monoparentals o nombroses.

 

Finalment, agraïm la predisposició del Govern municipal i de la resta de grups del consistori en l'aplicació de l'acord sobre les plusvàlues. Així és com a CiU ens agrada exercir l'oposició.
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.