divendres, 7 de març de 2014

NO ENS EQUIVOQUESSIM D'ADVERSARI POLÍTIC

Per acabar amb les reflexions al voltant del ple del passat dia 27 de febrer, voldria comentar alguns aspectes que considero necessari tenir en compte a l'hora d'enfocar l'actuació o estratègia de CiU a nivell municipal.
 
I és que, com ja sabeu, no hi ha mes en el que, o bé nosaltres, o qualsevol altre grup municipal de l'Ajuntament a excepció del PP, presenti al ple alguna moció per tal d'expresar disconformitat, oposició o per fer pura pressió política sobre lleis, projectes de lleis o actuacions del govern espanyol del PP. He dit que tots els grups a excepció del PP, tot i que també és cert que, per part del grup de la Veu mai s'ha presentat cap tipus de moció en aquest sentit. Així, han estat moltíssimes les mocions i propostes d'acord de tota mena en contra de determinacions del govern del PP: que si per raó de la llei sobre ensenyament i el seu maltractament a la nostra llengua, que si les resolucions judicials en contra del model educatiu català i l'interpretació de les lleis espanyoles, que si el pla energètic, l'hidrològic, el LAPAO, l'increment de l'IVA, l'impossibilitat d'abonar-lo quan realment s'hagi cobrat una factura, la LRSAL  i un llarguíssim etcètera que algun dia serà bo de recordar. El PP de Palau, en canvi, fins ara, quan ja portem gairebé tres anys de legislatura, no se l'ha vist pel plenari més que per discutir les nostres mocions o les propostes del govern municipal.
 
Ha estat en el passat ple de febrer quan finalment s'ha decidit a fer la seva legítima batalla política, sobretot perquè veu com hi ha altres forces polítiques a nivell local que estan començant a agafar posicions prenent-li l'espai ideològic del que fins ara en tenia l'ejemonia. I és per això, que va portar al ple, dues mocions: Una per demanar que s'apliquin al cent per cent les sentències del TSJC en matèria lingüística a determinats centres escolars, i l'altra per exigir a l'Alcaldessa que no se li acudeixi de cedir les dades del padró municipal per a la celebració d'un referèndum que el PP considera il·legal.
 
La qüestió no és si ha presentat aquesta o aquella moció. La qüestió preocupant és el tò emprat en la seva defensa. La qüestió és l'ànim clar de trobar conflicte, de cercar la confrontació. I, com ja es va poder comprovar, aquí no ens trobaran facin el que facin.
 
La forma en l'exposició, les maneres emprades, la gestualitat, l'intervenció de determinats seguidors d'aquell partit al final del ple com a públic assistent. No ens trobaran!
 
Per expressar el rebuig que CiU sent davant d'una proposta com la d'impedir cedir les dades del padró per tal d'evitar que se celebri una consulta democràtica sobre la independència de Catalunya, vaig optar per manifestar que el meu torn d'intervenció de tres minuts els utilitzaria mantenint-me en silenci. Va ser tanta la sorpresa i la manca de reacció que això va provocar, que, quan portava un minut en silenci, vaig passar a intervenir per manifestar que aquella era la nostra manera de protestar davant d'una proposta flagrantment dictatorial i antidemocràtica. I si, ja en el tema de la defensa del bilingüisme integral a l'educació, el tò emprat havia arribat fins a nivells mai vistos fins ara per part del PP, en la de la cessió de les dades del padró, l'ira es va apoderar definitivament d'ells. Les seves manifestacions relatives a que gràcies a ells vam governar durant quatre anys, com si amb ells no anés la cosa, ens van fer decidir en no donar cap mena de resposta i així fugir de la premeditada crispació. Després, vaig saber per Ràdio Palau que el portaveu del PP es va aixecar i marxar del plenari durant la meva intervenció en el torn de precs i preguntes. Trist, molt trist.
 
Però, que tothom tingui molt clar, que més enllà de discussions ideològiques, amb tota la intensitat discursiva i de debat que faci falta, el PP no és el nostre adversari polític a Palau-solità i Plegamans. El PP es troba a l'oposició com nosaltres i, per tant, a qui cal controlar, fiscalitzar i contraposar propostes és al govern i els grups que l'integren. No ens equivoquéssim!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.