dimecres, 19 de març de 2014

I QUÈ DIU L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA SOBRE UNA CONSULTA POPULAR?

Oi que setmanes enrere fèiem un anàlisi sobre les disposicions de la "Sacrosanta Constitución" en relació a si impedia, prohibia o no amparava una consulta com la acordada pel proper 9 de novembre sobre la Independència? Tres van ser els apunts dedicats a la qüestió, i la conclusió no podia ser pas més clarificadora: No existeix cap tipus de prohibició al respecte. La plasmació d'un esprit participatiu, d'implicació política dels ciutadans, de remisió al que disposin els tractats i convenis internacionals subscrits pel Regne d'Espanya, l'esmén a la Declaració Universal dels Drets Humans, etc, a banda d'articles com el 10 i, evidentment, el 150.2 que regula la possibilitat de transferir competències exclusives de l'estat a les comunitats autònomes; tot plegat ens feia arribar a la conclusió que només es tracta de VOLUNTAT POLÍTICA. La resta són prohibicions sense fonament i crides desesperades a la divisió i l'enfrontament que, com tots sabem, és l'únic que cerquen les formacions anomenades unionistes.
 
Sabem que Catalunya ja disposa actualment d'una legislació sobre consultes populars aprovada en el seu dia per un Parlament dominat pel tripartit que conformava el govern d'aleshores. Però, malgrat les retallades del Tribunal "polític" Constitucional espanyol, resulta que no va tocar ni un punt ni una coma del plenament vigent article 122 de l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006:
 
ARTICLE 122. CONSULTES POPULARS

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució.

 

Per tant, quin és doncs el problema de tanta polèmica inconsistent i interessada? El Govern de la Generalitat, prèvia aprovació de la llei que ho ha de regular, té tot l'amparament legal per portar a terme la consulta del proper dia 9 de novembre. Cal recordar que no ens trobem davant d'un Referèndum sino d'una Consulta. Es pregunta als ciutadans què prefereixen, com voldrien que fós el seu país..., en cap cas s'està plantejant que el poble refrendi, avali, doni la conformitat a una decisió prèviament presa pel Govern o pel Parlament.

 

Per tant, deixem-nos de perdre el temps en debats estèrils, i anem per feina, que en tenim molta i les nostres energies han de servir per ajudar al país a sortir de l'etzucac en el que es troba amb la seva pertinença actual a un estat fonamentalment opressor.

 

Un cop efectuada la consulta. Quan sapiguem realment la opinió del poble de Catalunya, procedirà pensar l'estratègia per assolir l'estatus pel que s'hagi inclinat la majoria dels ciutadans. Recordem les paraules del President Mas l'endemà de la Diada del 2012: "Ens caldrà molta feina, grans majories i capacitat de resistència". Doncs això!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.