dimecres, 5 de març de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE FEBRER 2014 (2)

 

4.- Per quina raó, després que finalment ja ens ha lliurat les actes de les reunions celebrades abans de l'aprovació inicial del POUM, encara no ens ha lliurat les al·legacions (més de 160) que han estat presentades? Quan té previst convocar a les diverses forces polítiques per tal d'explicar aquestes al·legacions i plantejar posibles acords de resolució al respecte? Per quan preveu celebrar el ple d'aprovació provisional del POUM?

 

La Regidora Marcuello, després de reconèixer que, efectivament, la setmana posterior al ple del passat mes de gener sí que ens va lliurar unes actes reclamades en diverses ocasions des d'abril de 2013, va dir que tenia problemes administratius a l'hora de poder-nos donar trasllat de les 164 al·legacions presentades al POUM. Que en aquests moments encara li resten a l'equip tècnic encarregat d'analitzar-les i fer les oportunes propostes de resolució, un total de vint al·legacions. Que espera poder començar a reunir-se amb els grups municipals de l'oposició durant la segona quinzena d'aquest mes de març. I que, en base a tot plegat, les previsions d'aprovació provisional del POUM eren encara incertes, essent possible que, cap a finals de març sí que es pugui saber ja amb certa precisió per quan podria portar-se a ple l'aprovació última abans que es remeti tot l'expedient a la Generalitat per a la seva definitiva conformitat i aprovació.

 

 

5.- Saben ja a què pensen destinar els 662.000 euros rebuts del conveni de Can Valls, malgrat haver renunciat als 140.000 euros dels 800.000 acordats per a la construcció de la que havia de ser la Piscina municipal?

 

Doncs, si el mes passat va ser la pròpia alcaldessa qui ens va dir que encara no ho sabien, aquest mes cap dels regidors que conformen l'equip de govern es va dignar a contestar la pregunta. Per tant, sí que sabem que aquests diners els ha rebut l'Ajuntament, que encara avui estem esperant un informe al que es va comprometre en el seu dia l'interventor municipal contractat com a autèntic càrrec de confiança i de partit, per tal que ens justifiqui adequadament la renúncia a part dels diners acordats en el conveni de can Valls; i que els diners percebuts es troben en un dipòsit a termini en el que, és de suposar, pretenen estalviar sense més.

 

 

6.- S'ha donat ja algun tipus d'instrucció per tal que el semàfor del Passeig de la Carrerada amb l'Avinguda Catalunya redueixi el mig minut d'espera que es va allargar durant la passada Fira Medieval?

 

La regidora Marcuello, com ja ens va informar oportunament, diu que, efectivament, el mig minut de retard programat durant la fira medieval de l'any passat, encara no s'ha tornat a deixar com abans. Diu que hi ha queixes de retencions a determinades hores del dia per entrar a l'Avinguda Catalunya des de la Carrerada, però que, com que els tècnics municipals li diuen que és millor així, doncs que no ho toca. Si hi ha queixes i abans no n'hi havia, per quina raó inexplicable no ho retornem a l'estat anterior?

 

 

7.- Volem saber per quina raó s'ha decidit canviar el nom al DesOc, Servei municipal de Desenvolupament empresarial i Ocupació, per passar-se a dir Palau Avança? Què fa el nou Servei diferent que abans?

 

El Regidor Segrelles no va saber-nos contestar res en relació a les diferències de serveis o prestacions respecte del Desoc. Diu que amb el canvi de nom es pretén potenciar, impulsar el servei, fomentar la formacio, les relacions amb empreses demandants de feina, etc. És a dir, res que abans no es fés. Conclusió: Un canvi de nom sense més, només per deixar enrere una denominació de CiU substituïnt-la per una del PSOE! 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.