dimarts, 4 de març de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE FEBRER 2014 (1)

Abans però, permeteume un aclariment: El regidor de la Veu, no es va abstenir en la votació relativa a que l'Ajuntament no cedís les dades del padró municipal si eren reclamades per la Generalitat a l'hora de celebrar la consulta. Hi va votar en contra. La meva confusió provenia que, tant en la moció del PP reclamant el compliment de les sentències del TSJC en matèria lingüística a l'escola i reclamant el bilingüisme integral, com en la moció d'ICV per constituir una comisió de treball preparatòria d'un acte en conmemoració dels setanta-cinc anys del final de la República, sí que es va abstenir. El meu comentari però, segueix essent exactament el mateix.
 
Anant ja a les nostres preguntes efectuades en el torn de Precs i Preguntes, que també aniré desgranant poc a poc per no allargar-me més del compte, van ser les següents:
 

 

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor.

Demanem novament, ja que encara no s'ha fet, les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, quins seran els seus estàndards de qualitat i, si realment s'ha d'ubicar a l'esplanada del costat mateix del pabelló destinada actualment a aparcament, com es reubicarà la zona d'estacionament per a vehicles?

 

La resposta ens la va donar el Regidor David Abascal. I, em preguntareu si cada més fem la mateixa pregunta. Sí, fins que no obtinguem algun tipus de resposta mínimament clarificadora. I és que, tothom parla de la pista semicoberta, o semidescoberta, però encara ningú sap ni el què ni el com de la mateixa. Perquè, després que el mes passat ens digués que s'havia fet participar a les diferents entitats esportives, i també d'altres possibles futures usuàries com l'associació de comerciants, entitats culturals, cíviques, etc, a l'hora de saber quines característiques havia de tenir, ara el Sr. Abascal ens diu que no hi ha hagut cap participació de les entitats. Que el que han fet és fer participar als tècnics municipals de les diferents àrees afectades ja que, segons diu, són ells els veritables coneixedors de les necessitats reals de les entitats que podran esdevenir usuàries d'aquest nou equipament; (només faltaria!).

 

En relació a l'existència d'un projecte constructiu global dels tres equipaments esportius, per la vaga resposta donada, pensem que no hi ha cap projecte. Que ens trobem davant d'un bolet més, de fer política de la que en podriem anomenar en castellà d'anar "A salto de mata", sense més projecció ni estudi global que el de pensar en fer un equipament per evitar pagar pel lloguer d'un envelat i quatre coses més. Per cert, no sembla que enguany es pugui iniciar les obres d'aquesta pista, però haurem d'estar amatents.

 

En quant a la determinació d'on s'ubicarà un espai per a l'aparcament de vehicles, donat que l'esplanada a ocupar per la nova pista és l'única part de propietat municipal, segueixen responent que ho estan estudiant i ja ens informaran oportunament. Per tant, ho haurem de tornar a preguntar el mes vinent.

 

 

2.- Tot i que el Regidor David Abascal en el mes de juny de 2013 va manifestar que ja disposava del projecte Basic d'aquest nou equipament comprometent-se a que ens donaria trasllat del mateix. Disposa ja l'equip de govern d'aquest projecte Bàsic i executiu?

 

El Regidor Abascal ens va tornar a insistir en que, si volem tenim l'avantprojecte a la nostra disposició per consultar-lo. Però, l'avantprojecte ja el coneixem. És molt fàcil de conèixer: una pista esportiva on ara hi ha l'esplanada destinada a aparcament de vehicles, quatre pilars que aguanten una coberta i uns petits vestidors. Nosaltres demanem veure el projecte bàsic i executiu ja elaborat. Diu que encara no disposen del mateix. Per tant, si no tenen encara el projecte, si només en parlen per anar fent bullir l'olla, si s'ha de fer concurs per les obres, s'han d'adjudicar les obres, etc, no és massa difícil de concloure que les obres s'iniciaran pocs mesos abans de la campanya electoral i així ens podran vendre això com la seva gran obra en temps de crisi!

 

 

3.- Per quan s'ha previst executar les obres de canvi de la coberta del pabelló vell un cop retirada l'actual coberta d'uralita? Quin és el cost d'aquestes obres? Amb quins diners I de quina partida del pressupost es portaran a terme aquestes obres?

 

La resposta va ser molt interessant. I és que, no paren de parlar de substituir la coberta del pabelló vell, però, segons el Regidor Abascal, no hi ha encara res de res. Diu que nosaltres (CiU a l'anterior legislatura) vam demanar un pressupost per fer-ho que pujava a prop de 300 000 euros. que ell en té ara un per poc més de 225 000 euros, i que seguirà demanant pressupostos per mirar de fer aquesta obra quant abans. Si això és així, considerant que aquesta obra caldria executar-la durant els mesos d'estiu que no hi ha activitat al pabelló, dubto que això es porti a terme en el que queda de legislatura, doncs només es podria fer en els mesos de juliol i agost d'enguany i, de moment, no sembla que aquesta sigui pas la intenció.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.