dimarts, 26 de juny de 2012

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA DE JUNY

El passat dilluns dia 18 es va celebrar l'habitual consell municipal de Seguretat Ciutadana del mes de juny. Si en el que es celebra pel desembre es comenta i informa sobre tot el que fa referència a les possibles situacions de nevades i gelades, a banda del ja de costum repàs de les estadístiques sobre delictes i faltes comesos al municipi al llarg dels darrers mesos; en aquest cas tocava parlar dels dispositius existents davant situacions d'incendis, actes de prevenció pel que fa als riscos derivats del llençament de petards, dispositiu de seguretat per a la nit de la revetlla de Sant Joan, etc. Tot dins del previsible. es va informar sobre el tant arrelat Registre d'Absències que es porta a terme per part de la Policia Local durant els mesos d'estiu i que pot fer-se extensible a la resta de periodes vacacionals, ponts i caps de setmana de tot l'any, així com el repàs dels delictes i faltes comesos al poble durant els darrers mesos, on es va destacar un important increment dels robatoris en vehicles durant el passat mes de maig.
 
Però, més enllà del previst i que ja és habitual, va aprofitar-se per explicar la nova organització del cos de la Policia Local després del nomenament, com a càrrec de confiança de la Regidora Marcuello del sotsinspector del dit cos.
 
Ens va explicar la regidora de l'àrea que es tractava d'una reorganització del cos, que això no suposava cap cost econòmic, que, donada l'experiència de 25 anys del Sotsinspector a la Policia local de Palau, que seria la persona més adequada per dirigir i gestionar tots els operatius tant de seguretat com d'emergències així com en matèria de senyalització i via pública. Semblava que volia dir que no era un càrrec de confiança, però en cap cas va gosar fer aquest tipus d'afirmació ja que faltaria totalment a la veritat.
 
Davant la manca de preguntes i comentaris per part dels altres membres del consell vaig considerar oportú fer algunes preguntes que, junt amb les respostes, van resultar prou il·lustratives:
 
-El Sots inspector farà de sotsinspector? la resposta fou que no.
-El sotsinspector serà la persona que rebrà les instruccions polítiques des de la regidoria i l'alcaldia i les transmetrà a l'inspector? Efectivament, així serà.
-El sotsinspector està fora de l'estructura policial? Sí, i donarà ordres directes a l'inspector, als voluntaris de Protecció civil i serà l'autèntic delegat del poder polític en tot el que es refereix a Seguretat ciutadana, protecció civil i via pública.
-Per tant, qui estarà orgànicament per sota de l'inspector, dins l'estructura policial, serà el Sergent? Efectivament, així és com queda.
 
Vosaltres jutjareu si és o no un càrrec de confiança. El que no entenc és com, qui de vegades mostra tanta cura en la contractació pública, no ha mostrat cap tipus d'objecció davant la creació d'una nova plaça o lloc de treball, sense cap descripció de la mateixa, sense creació de la corresponent fitxa, sense aprovació de la plaça en el catàleg municipal i sense passar pel cedàs de la Comissió de catàleg, sindicats, etc.
 
Vosaltres mateixos en podeu extreure les conclusions. Vagi per davant que no pretenc posar en dubte la professionalitat i competència del Sotsinspector, com tampoc vaig posar en dubte la del nou interventor.
 
És evident que no volen a l'inspector i faran mans i mànigues perquè marxi. Però, diria que aquest no és el camí més recomanable, i més tenint en compte com estan els ànims en el sí de la plantilla pels incompliments flagrants del govern davant el preacord salarial subscrit i la darrera resolució d'alcaldia que, davant l'absentisme del més del 30% de la plantilla, complica més la cosa i, d'una forma gairebé dictatorial, ordena realització de torns forçats, com mai abans s'havia vist, decreta quan toca o no vacances, quan cal acudir al lloc de treball en nits i caps de setmana per manca absoluta d'efectius, etc. Potser seria millor que es decidissin a seure ja d'una vegada a la taula de negociació, i si no els agrada el que es va signar amb l'anterior govern, que acordin una altra cosa. Però, seguir pel camí del "decretazo" només pot perjudicar a la seguretat de tots!
 
Finalment, veient que ningú ha tornat a parlar de la celebració d'una Setmana de la Mobilitat, vaig preguntar sobre les intencions del govern al respecte. Em van dir que sí, que la farien, que ara s'hi posaran i que, cap al mes d'octubre, podrem gaudir de la que serà: la Tercera Setmana de la Mobilitat!