divendres, 8 de juny de 2012

JA EN VAN SIS!

El proper dilluns dia 11 es cumplirà un any de la constitució del nou consistori palauenc. Farà un any que els grups municipals del PSC, ICV i VdPsiP van elegir a la teresa Padrós com Alcaldessa del nostre poble, després d'haver subscrit aquell famós Pacte d'Investidura en el que només es comprometien a fer més Participació Ciutadana així com crear la figura del Síndic de Greuges local. I com us deia en l'anterior post, de moment no hi ha notícia de res pel que fa a inversions, obres, decisions, etc. Per no tenir, no hi ha, ni tan sols, el Pla de Govern; sí, aquell document que hauria de marcar la ruta del nou equip gestor al llarg dels quatre anys i que tant ens van criticar a nosaltres per no haver-lo presentat fins al mes de novembre de 2007, és a dir, cinc mesos després d'haver pres possessió. Recordo que en el ple del passat mes d'octubre, a preguntes nostres, ens van dir que ja estava acabat i que ben aviat en farien la presentació pública. De moment, això és el que hi ha.
 
Però, avui voldria centrar-me en la qüestió relativa als càrrecs de confiança. En el ple del mes de juny ens van dir que l'estalvi els feia prescindir d'aquest tipus de personal eventual i que només nomenaven a la Secretària d'alcaldia, la cap de Comunicació i el Coordinador d'ICV com a tals. Nosaltres vam contestar que, probablement allò seria només el començament d'un seguit de nomenaments que acabaria igualant el nombre de càrrecs de confiança d'altres mandats. I ja en el mes de juliol següent van procedir a nomenar un nou coordinador, en aquell cas, d'Administració i Economia. Ja en teniem quatre.
 
Arribats al mes de setembre, l'actual govern va aconseguir que l'anterior Interventora, de qui cal recordar que pertanyia al cos estatal de Secretaris i Interventors, funcionària de carrera, marxés a un altre ajuntament. Fou substituïda d'immediat per un nou interventor, designat a dit, de forma directa i sense cap mena de selecció prèvia; però, no només això, sino que el mateix és un destacat militant del PSC de Cerdanyola que, inclús havia format part de les llistes electorals del seu partit a les eleccions municipals d'aquella ciutat. I ja en teniem cinc!
 
Finalment, el passat dia 16 de maig, es procedeix a nomenar com a Coordinador de les àrees municipals de Seguretat Pública i Seguretat Civil al sotsinspector de la Policia Local. Aquest nomenament suposa que el Sotsinspector deixi d'exercir com a tal, passi a esdevenir un autèntic càrrec de confiança per sota de la Regidora de l'àrea i quedi absolutament fora de la gerarquia i estructura operativa policial amb funcions de coordinació, direcció, planificació i gestió de les àrees, tant de Seguretat ciutadana com de Protecció civil així com també en matèria de Via pública. Per tant, han procedit a nomenar algú per damunt del propi Inspector en cap, quedant l'actual sergent en funcions de sotscap.
 
Per tant, sense conèixer encara quina deu ser la retribució econòmica del nou càrrec, el govern conculca flagrantment les seves promeses, i ja són sis els càrrecs de confiança del consistori "progressista".
 
Clar, que si ens fixem en la situació de total descontrol, desconfiança i desmotivació que s'està vivint en la platilla de la Policia local, deuen pensar que, posant l'antic cap per damunt de l'actual, aconseguiran, per una banda que l'Inspector marxi, i per una altra que es posi ordre al desgabell existent. I en un altre apunt ja analitzarem la recent resolució que pretén acabar amb el més del 30% d'absentisme existent al cos policial.
 
No s'en adonen que el problema és que si apliquessin el preacord salarial subscrit amb els representants sindicals l'abril de l'any passat, no caldria res de tot això, i la policia seguiria treballant amb total competència i motivació com sempre l'hem coneguda.
 
No es pensin ara que les coses s'arreglaran a base d'anar posant càrrecs de confiança i anar proclamant que no hi ha diners. Això ara, ja no s'ho creu ningú!