dilluns, 25 de juny de 2012

EL QUE LA GENERALITAT S'HA VIST OBLIGAT A FER AMB LES ESCOLES BRESSOL

 Els incompliments del Govern espanyol en el pagament dels compromisos establerts i la mala gestió

que va dur a terme el Govern tripartit en l'àmbit de les escoles bressol (0-3 anys), han obligat el

Govern de la Generalitat a redefinir-ne el model per tal de fer-lo sostenible.

 El Govern considera que l'actual model d'escoles bressol que tenim a Catalunya és bo i és per això

que s'han introduït algunes modificacions per fer que aquest model sigui més flexible,

econòmicament sostenible i que prioritzi donar més recursos a les famílies que més ho necessiten.

 Els governs espanyols tant del PSOE com del PP han eliminat l'aportació que feien per a les places

d'escola bressol a Catalunya, fent desaparèixer una partida que pel curs 2009-2010 va ser de

gairebé 21 milions d'euros i que pel curs 2010-2011 va ser de més de 17 milions d'euros.

 El Govern del PSOE va eliminar també l'aportació de 56 milions d'euros que permetia garantir la

gratuïtat en l'etapa escolar de 3 a 6 anys.

 Aquesta dràstica reducció de les partides destinades a l'escola bressol ha provocat que la

Generalitat s'hagi vist obligada a reduir les aportacions anuals per cada plaça d'escola bressol. Per al

curs 2012-2013 l'aportació de la Generalitat serà de 875 euros/plaça.

 Es calcula que el preu d'una plaça d'escola bressol és de 3.420€ anuals. Per aquest curs 2012-2013

les famílies es faran càrrec del 50% del cost de la plaça, mentre que la Generalitat i els ajuntaments

es faran càrrec d'un 25% del cost respectivament.

 La gestió irresponsable del Govern tripartit en l'àmbit de les escoles bressol ha provocat que el

model hagi esdevingut insostenible i que sigui necessari introduir-hi modificacions per mantenir-lo.

 La mala gestió del tripartit ha comportat que actualment hi hagi a Catalunya 10.000 places d'escola

bressol construïdes però que no estan ocupades com a conseqüència de la mala distribució territorial

d'aquestes places. Són places que es van construir allà on no eren necessàries.

 La Generalitat de Catalunya defensa un model d'escola bressol que, considerant els nivells de renda

de cada família, garanteixi la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés al servei d'escola bressol.

La dada

Entre els anys 2004 i 2008 es va preveure la construcció de 30.000 places d'escola bressol i finalment

se'n van construir 40.493, moltes més de les necessàries. En alguns municipis es van arribar a construir

més places d'escola bressol públiques que infants nascuts durant aquell any.