dimarts, 5 de juny de 2012

NOU CONVENI AMB ELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Tots coneixeu perfectament la meva debilitat més absoluta per tot allò que signifiqui ajudar als altres, ser voluntari del que sigui per fer determinades activitats solidàries, l'altruïsme i, en general, tot el que comporti dedicar la teva vida als altres durant aquelles estones que, podent destinar-les a determinades aficions o lleure, les dediques a que certes persones o col·lectius puguin obtenir la satisfacció de quelcom poc assolible per raó de les seves mancances o limitacions.
 
Per això durant l'anterior legislatura vaig apostar d'una forma molt decidida per un col·lectiu que, per estar sota les meves àrees de competència, em corresponia gestionar o dirigir. Es tracta dels Voluntaris de Protecció Civil de Palau-solità i Plegamans. Vaig esforçar-me en que disposessin de tot el necessari perquè poguessin portar a terme les seves activitats, mirar d'atendre les seves demandes de material i logística i ajudar a crear un ambient favorable per tal que la motivació que demostren en el dia a dia no cesés en cap moment.
 
Penseu que, el Dani i tota la colla d'onze voluntaris que ell capitaneja, ja sigui per la seva voluntat solidària o per els seus coneixements o formació, han actuat en situacions tan diverses com: atenció a víctimes d'accidents, actuacions en greus situacions d'aiguats, ventades, nevades, col·laboracions inestimables com les sortides en bicicleta dels prop de 2600 alumnes dels cursos d'Educació Viària, contribució a que les festes populars, cercaviles, i tants altres surtin bé, així com una llarga llista que només pensar-hi fa posar la pell de gallina de com en poden arribar a ser d'útils unes persones que, sense rebre res a canvi, ho donen tot per a la satisfacció dels demés.
 
Fins fa aproximadament un any i mig, aquest grup de voluntaris eren, això, un grup de persones que, amb la col·laboració de l'ajuntament que els posava l'uniformitat i el material necesari, portaven a terme les esmentades actuacions. Però, pel fet de pertanyer a l'ajuntament no podien disposar dels seus propis ingressos ni organitzar-se d'una forma adequada per desenvolupar-se com a grup i formar-se com a voluntaris de Protecció Civil. així, que vam decidir ajudar-los a constituïr-se com associació amb personalitat jurídica pròpia, de tal manera que, com a tal, podien disposar d'una estructura organitzativa pròpia així com explorar totes les fórmules necessàries que, a banda de la contribució econòmica imprescindible del consistori, poguessin obtenir els seus propis ingressos, gestionar-se una sèu social i, en definitiva, adquirir uns compromisos i unes obligacions com a voluntaris en el que el sostre només depèn d'ells mateixos marcar-lo.
 
A principis del 2011 vam subscriure dos convenis amb la nova associació: L'un per cedir-los l'us de l'antiga caseta de la Creu Roja, a compartir amb l'associació de veïns de la zona, i l'altre per marcar llurs obligacions amb el consistori i les activitats que aquest organitza, a banda de la pròpia col·laboració amb el cos de la Policia Local. Aquest darrer, que va servir com a base o prova per anar-lo millorant en el futur, va concretar en 9000 euros durant l'any passat la contribució econòmica del consistori. D'aquest import, desconec a hores d'ara si ja s'ha satisfet del tot, però, fa algunes setmanes que encara es debia algun import de l'any passat; i això que van sobrar més de 8000 euros de el que es preveia per inversions de Protecció Civil!
 
Ja vaig comentar com, en el Consell municipal de Seguretat Ciutadana del passat desembre, tant l'alcaldessa com la regidora Marcuello es van mostrar força hostils davant qualsevol comentari efectuat pel Dani Ruiz. Elles veien en els voluntaris unes persones properes a CiU, i només perquè ells es van mostrar agraïts pel nostre suport!
 
  • finalment, havien de fer alguna cosa per evidenciar que "les coses no es feien bé", i han acabat subscrivint un nou conveni que és exactament idèntic al de l'any passat però, l'aportació municipal és de 6000 euros, havent comptabilitzat extrems com el manteniment dels vehicles, combustible, reparacions, etc, en uns 3000 euros que han quedat com a obligació de l'Ajuntament fer-se'n càrrec.
  • Per tant, molt soroll per acabar on érem. Però, m'en alegro que, al final, tot s'hagi desencallat, que els voluntaris puguin fer la seva feina, doncs ells no hi entenen de política, i que s'acabi d'una vegada l'adequació de l'antiga caseta de la Creu Roja, conectant la llum, i fent tot allò ja previst en el seu dia i pendent encara d'executar.
Felicitats a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, i passi el que passi, nosaltres sempre seguirem estant al seu costat!