dimecres, 19 de novembre de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE OCTUBRE 2014 (2)

I encara resta pendent la segona part de les preguntes formulades en el darrer ple, que us recordo van ser també presentades per escrit a fi d'obtenir una resposta més acurada i detallada.
 
Ara que ja ens trobem a un dia de la celebració de la Comissió Informativa prèvia al ple ordinari de novembre, que ha de tenir lloc el proper dia 27, en el que, per cert, s'hi portaran els Pressupostos pel 2015, acabo amb les nostres preguntes del darrer plenari:
 

 

  1. L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat una despesa relativa als treballs d'execució i instal·lació d'una escultura a la zona verda del Centre Cívic a Artística Ginfer. SL. Per un import de 4.537,50 €. Volem saber si l'encàrrec correspon a l'execució material i a la instal·lació de l'obra. Si és així, volem conèixer el procediment que s'ha seguit per portar a terme aquest encàrrec. Igualment sol·licitem informació en relació a qui ha estat i quina és l'acreditació de l'artista escollit per l'Ajuntament, i quines són les característiques –dimensions, materials, etc- de l'obra final.
Resposta: Malgrat la pregunta, vam saber poc abans de formular-la, que l'artista en qüestió, qui va fer l'escultura d'homenatge al darrer Alcalde de la República, Florenci Nualart, instal·lada als jardins de l'antic CAP i actual Centre Cívic, va ser l'amic Regidor Miquel Truyols. La pregunta però, la vam mantenir per tal de conèixer si l'import en qüestió és només el cost del material de la foneria; pregunta a la que el Regidor Miquel Rovira va contestar afirmativament.

 

  1. L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat el contracte de serveis per a l'execució de les activitats esportives per a adults i joves, concurs que s'ha portat a terme per procediment negociat sense publicitat i ha estat adjudicat per 38.603,60€.. Volem saber amb quantes empreses s'ha contactat per portar a terme la licitació d'aquest concurs, tenint en compte que ha estat acceptada l'única proposta presentada a licitació.
Resposta: El Regidor Rovira va dir que s'havien presentat més empreses i que aquesta és la que va guanyar. Suposo que ja ens ho acreditaran, perquè, pel que consta als acords de Junta de Govern, només s'hi va presentar aquesta. 

 

  1. L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat el contracte de serveis per a l'execució de les activitats esportives per a la gent gran, concurs que s'ha portat a terme per procediment negociat sense publicitat i ha estat adjudicat per 25.498,60€.. Volem saber amb quantes empreses s'ha contactat per portar a terme la licitació d'aquest concurs, tenint en compte que ha estat acceptada l'única proposta presentada a licitació.
Resposta: En aquest cas, em remeto als mateixos comentaris efectuats en la pregunta anterior.
 
   8. Donada l'existència, segons manifestacions de la Regidora Maria Àngels Marcuello,            d'un informe de la Generalitat de Catalunya pel que es demanen aclaracions i/o                  modificacions en el POUM, a la vista de les més de 160 al·legacions presentades               després de l'aprovació inicial, sol·licitem s'ens  faciliti còpia de forma inmediata a fi              de conèixer el seu contingut i fer les oportunes valoracions.
Resposta: En quant l'arquitecte encarregat de la redacció del POUM hagi fet totes les interpretacions del que es plasma en la documentació rebuda de la Generalitat, ja ens ho faran arribar. De moment, seguim sense notícies del POUM, a l'espera de reunions ja convocades. Serà interessant saber quins retocs, modificacions o noves redaccions proposa la Generalitat en relació al desitjat (i desitjós) POUM!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.