dimarts, 9 de juny de 2009

NOVA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ

Ahir dilluns dia 8 de juny va tenir lloc la sessió corresponent al segon trimestre d’enguany del Consell Municipal de Comunicació, amb l’assistència de tots els seus membres i representants a excepció de la directora de Ràdio Palau doncs es troba de baixa mèdica des d’avui fa un any, quan es va haver de procedir a tancar temporalment l’emissora per les raons de tots conegudes i sobradament provades.

Van ser tres els punts de l’ordre del dia a tractar i que reberen l’aprovació de la immensa majoria del consell:

Explicació i exhibició del nou lloc web municipal. I és que, a banda de reiterar-nos en les explicacions ja donades sobre totes les prestacions que la nova web ofereix així com del seu disseny més visual i a l’hora més accessible, per part del director de Comunicació de l’Ajuntament Sr. Pep Montané es va procedir a exhibir la nova web fent una demostració de recerca i navegació per la mateixa a fi d’ensenyar les seves prestacions i aclarir tots aquells dubtes que els diferents membres del consell poguessin plantejar. Així, des d’avui mateix resta penjada i activa ja la nova web en període de proves a www.palauplegamans.cat

També, per part del regidor de Transports Sr. Josep Maria Serraviñals es va voler presentar un nou lloc web www.palautransport.com que el que pretén es mostrar el projecte del nou Servei de transport urbà i fomentar així la participació ciutadana iniciada a l’efecte per tal d’anar millorant les propostes abans d’instaurar definitivament aquest Servei durant la propera tardor.

En segon lloc vaig fer una explicació sobre el procés en el que es troben tant les obres de les noves instal·lacions de la ràdio municipal com els tràmits per a la seva legalització després d’haver-nos trobat sense projecte tècnic, sense reserva del domini radioelèctric i en condicions d’absoluta il·legalitat. I en aquest sentit, tenint en compte que avui mateix s’han iniciat les referides obres i que el període d’execució de les mateixes té una previsió de trenta dies, cal pensar que com a màxim a finals del proper mes de juliol estarem en condicions de començar a emetre de nou no només per Internet sinó a través de la freqüència modulada donat que divendres passat se’ns va notificar la reserva de l’espai radioelèctric per a l’Ajuntament amb tots els efectes d’inici del procés de legalització de l’emissora com mai abans s’havia fet.

Seguidament, vaig explicar tot el procés de selecció d’un nou cap per a la ràdio local, que finalitzarà amb les proves que han de tenir lloc el proper dia 3 de setembre. I en aquest punt, resorgí de nou la demagògia i la tergiversació pel que fa al nou lloc de treball creat amb totes les garanties de qualitat que aquesta tasca comporta, quedant absolutament en evidència davant el consell la mala praxis política perpetrada per la representant d’ICV qui, com a funcionària d’una administració local que és, hauria de no només conèixer sinó respectar i fomentar els processos de selecció de personal emparant-se amb criteris de professionalitat, mèrits i coneixement de la matèria sobre la que s’ha de treballar; no limitant-se a defensar a qui sigui pel fet d’haver estat nomenat de forma directa, d’urgència i sense cap tipus de selecció prèvia. Quin sindicat pot defensar això?

Finalment vam comentar el tema de la ja propera instal·lació de diferents pantalles de televisió informatives en determinades dependències municipals, comptant que com a màxim el proper mes de setembre ja estaran plenament actives i al servei del poble.
Això malgrat la interpretació que en un ple es va voler donar al tema donant a entendre que el que es pretenia era crear un canal de televisió per Internet municipal.

Tot arribarà!