dijous, 25 de juliol de 2013

AHIR VA SER BARCELONA. AVUI S'HI HAURIA DE SUMAR PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS!

La darrera de les mocions que, en aquest cas presentem els grups municipals d'ERC i CiU al ple d'avui, és la relativa a l'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Ara que, ja són moltes les entitats del nostre poble que ja s'han sumat i inscrit al Pacte Nacional pel dret a decidir, demanem que el nostre Ajuntament estigui a l'alçada. ICV s'ha afegit a la moció. demanem responsabilitat, sentit de país, radicalitat democràtica..... Aquesta és la moció:
 

 

MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

 

 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el ben­estar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.

 

Davant l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el sí de l'Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l'11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d'Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués de­terminar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.

 

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d'opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que resulti de l'exercici del dret a decidir sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular.

 

Finalment, el 26 de juny de 2013 s'ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com expressió d'un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l'acte de constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.

 

 

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

 

 

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.

 

Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi s'adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

 

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.