dissabte, 20 de juliol de 2013

DEFENSEM L'ESPORT AMATEUR CATALÀ DAVANT ELS ATACS DE LA HISENDA ESPANYOLA

La primera de les mocions, (en aquest cas manifest) que el Grup Municipal de CiU hem presentat pel proper ple del dia 25 de juliol, fa referència a un dels nous i gravíssims atacs que Espanya dirigeix contra Catalunya. En aquest cas contra l'esport amateur. La reprodueixo a continuació:
 

 

MANIFEST EN DEFENSA DE L'ESPORT AMATEUR CATALÀ

QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l'esport professional sinó que s'estenen a l'esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:

 

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l'educació en valors, a l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.

 

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.

 

En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'estan derivant actes de liquidació i d'infraccions per uns imports que per la majoria d'aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base i en els nostres joves.

 

 

Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:1.      Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional.

 

2.      Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social

 

3.      Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d'establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l'esport amateur.