dilluns, 29 de juliol de 2013

LES PREGUNTES DE CiU AL GOVERN MUNICIPAL EN EL PLE DE JULIOL

Divendres passat, en la meva habitual crònica del ple, no vaig explicar-vos que, a petició de tots els grups municipals, es va guardar un minut de silenci en memòria del malaurat accident ferroviari que havia tingut lloc tot just el dia abans a Santiago de Compostel·la. Vagi també, en nom del Grup municipal de Convergència i Unió, el nostre suport a les víctimes i les seves famílies que, mai podran veure reparat el dany causat.
 
D'altra banda, donada la forma en que l'equip de govern ho va presentar, també em vaig oblidar de comentar-vos l'aprovació d'una moció en suport als mitjans de comunicació locals en general, que provenia de la Declaració del Castell de Plegamans publicada arran de la trobada que l'Associació de Mitjans de Comunicació locals de catalunya, que inclou l'antiga Federació de Ràdios locals, va celebrar el passat dia 8 de juny al Castell de Plegamans. d'aquella reunió en va sorgir un manifest que, en forma de moció, s'ha fet arribar als ajuntaments catalans perquè l'aprovin. Com que, el nostre govern no té masses propostes a fer, va agafar la moció que demanava a l'ajuntament el seu suport, i la van presentar com a PSC. Quan es van adonar que haviem detectat la seva, tant poc elegant maniobra, van haver de dir que es tractava d'un error, que la presentaven com a govern i si la voliem subscriure els altres grups. cosa que vam fer a excepció del PP. Fou aprovada doncs, una moció que provenia d'una trobada d'uns mitjans a la que la nostra emissora municipal hi pertany des de l'anterior legislatura amb càrrec a la Junta directiva inclòs. La modernització i professionalització que vam portar a terme sobre Ràdio Palau, ha fet que ara siguem quelcom important en el panorama dels mitjans de comunicació públics municipals a catalunya; i aquesta és la principal raó per la qual vam recolzar la proposta d'una forma entusiasta.
 
Finalment, en quant a les preguntes formulades al Govern, les reprodueixo a continuació:
 

 

1.- Quines tasques d'assessorament exactament s'han encarregat a l'advocat de l'equip de govern Bartomeu Martínez a la vista de l'aprovació per la Junta de Govern Local d'un total de 21.780 euros pels mesos de gener a març d'enguany?

 

2.- Considerant que l'Inspector en cap de la Policia Local es troba de baixa mèdica per malaltia amb una previsió, segons ha manifestat la regidora de l'àrea, d'un any com a mínim; tenint en compte que des de fa gairebé un any el sotsinspector es troba fora de l'estructura operativa del cos, havent-lo nomenat Coordinador de l'àrea de Seguretat com a càrrec de confiança, volem saber qui és actualment el cap de la Policia Local. Volem saber si el Sotsinspector segueix com a coordinador, i per tant, si és actualment el Sergent qui s'ocupa com a cap del cos policial. També, si és el Sotsinspector qui exerceix de cap, si encara segueix vigent el nomenament com a Coordinador de l'àrea, i per tant, quina compatibilitat s'ha establert entre ambdues funcions: la de coordinador i la de cap com a Sotsinspector.

 

3.- És cert que des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament s'ha iniciat una campanya consistent en efectuar estrictes i minucioses inspeccions a determinats establiments comercials d'elaboració i venda de productes alimentaris com forns de pa, carniceries, etc.? És cert que aquesta campanya ha comportat que molts d'aquests comerços s'hagin vist en la necessitat d'haver de realitzar grans obres, modificacions dels seus establiments, reformes, així com d'altres exigències?

 

4.- Tenint en compte que, des que es va eliminar l'antena de telefonia móvil de la companyia Movistar, el centre del poble pateix greus i importants problemes de cobertura. Volem saber si s'ha fet algun tipus de gestió, pressió o requeriment formal, a fi que els usuaris de terminals mòbils Movistar recuperin el servei que gaudien amb anterioritat a que l'Ajuntament fés retirar l'antena en qüestió.

 

5.- A la vista de les intervencions de la Regidora Sra. Marcuello en els plens de principis de 2009 dedicats a la problemàtica del barri de Montjuïc, i a la resposta per escrit donada a la pregunta efectuada en el ple del passat mes de maig sobre la situació que comporta no incloure el conveni urbanístic en el seu dia subscrit a la zona dels Turons, i la possibilitat que s'insti l'execució de la sentència ferma existent; volem saber quin és el criteri definitiu de la regidora: si les sentències i els seus efectes són negociables, o pel contrari, com ha manifestat recentment, només poden aplicar-se, acatar-se i assumir les conseqüències d'una execució.

 

6.- Davant la petició de la secció local de l'ANC en el sentit d'avançar l'hora d'inici de l'acte institucional de la Diada Nacional de l'Onze de Setembre, ja que es preveu la sortida de diversos autocars des de Palau-solità i Plegamans per anar cap al lloc que s'hagi previst per a la formació de la Cadena Humana per la Independència; s'ha pensat en com solventar aquesta qüestió?

 

7.- Quin criteri s'ha pensat aplicar davant la petició d'algunes entitats com l'ANC local, Caritas o ICV-EUiA d'instal·lar parades durant els dies de la Festa Major tot i no haver participat en el procés participatiu d'organització? Podran finalment, instal·lar les seves parades?