divendres, 26 de juliol de 2013

PLE JULIOL 2013: DRET A DECIDIR I MOLTES PROPOSTES DE CiU!

Just ahir (dia de Sant Jaume), va tenir lloc el darrer ple ordinari abans de les vacances d'estiu. Un ple, en el que gairebé la meitat dels punts que s'hi tractaven corresponien a mocions i propostes d'acord presentades pel Grup municipal de Convergència i Unió.
 
Des del Govern es portava a aprovació el resultat del compte anual de 2012 que, un cop realitzats tots els tràmits de liquidació de l'exercici i celebrada l'oportuna Comisió de Comptes, només mancava aquest darrer pas que, no fa altra cosa que confirmar aquell famós superàvit de dos milions d'euros a l'ajuntament i el poc més d'un milió de romanent disponible, que tant els molesta reconèixer des del propi govern ja que evidència d'una forma palmària el sanejades que es van trobar les arques municipals quan van entrar a governar ara fa ja més de dos anys.
 
Fou aprovat el pla d'actuació per incendis forestals que, redactat per la Diputació de Barcelona fa que, ara sí, gràcies a la gran coordinació existent entre l'administració provincial i la Generalitat, aquest pla pugui ser ja homologat per l'a Generalitat per primera vegada a la història.
 
Temes també de tràmit com la declaració de compatibilitat de dos agents de la policia a fi que, fora del seu horari laboral, puguin desenvolupar tasques pròpies de la seva formació professional sense que això pugui afectar al seu servei com agents policials del poble. O també, aprovar que Ajuntament i representants dels treballadors i funcionaris puguin seguir negociant un nou conveni que, tot s'ha de dir, malgrat els retrocessos en les negociacions que va comportar deixar sense efecte els preacords subscrits a finals de l'anterior legislatura, ara es veuen en la necessitat de manifestar que segueixen negociant doncs, si no ho haguessim acordat així, a hores d'ara s'aplicaria el conveni marc, que no crec que ho desitgi ni un sol dels treballadors municipals. el regidor Segrelles va manifestar que ja s'havia negociat més del 60% del conveni, cosa que no coincideix amb el que manifesten els propis representants de treballadors i funcionaris qui, només perquè es respectés tot el referent a baixes mèdiques, van haver de manifestar-se ara fa uns mesos davant del plenari en un nombre proper als cent treballadors perquè els fessin una mica de cas.
 
Cal destacar l'aprovació d'un reglament per tal de concedir petits crèdits d'un màxim de 1000 euros a aquelles persones que vulguin montar microempreses i així fomentar l'ocupació i ajudar a activar l'Economia. reglament que ve proposat per la Diputació. Aquests petits crèdits que s'hauran de retornar en un màxim de quatre anys i que durant el primer any només devengarà interessos, podrà sol·licitar-se fins a finals d'aquest any i s'hi destinaran uns dotze mil euros. Poca cosa. Però, més val això que res!
 
També es va donar compte del conveni subscrit amb el Servei Català de Trànsit el passat dimarts perquè redacti un pla sobre seguretat viària al municipi. Aquest pla respon a la petició que vam formular des de l'anterior govern durant la segona Setmana de la Mobilitat que va tenir lloc entre els dies 2 i 6 de maig de 2011. Ens van dir que a partir de 2012 es posarien en contacte amb nosaltres per iniciar els tràmits de redacció del pla. Ara veiem els primers resultats i ens n'alegrem.
 
També fou aprovat d'urgència l'informe trimestral sobre morositat, que no és res més que complir amb l'obligació de donar compte dels terminis de pagament de les factures, trobant-nos actualment que el termini mitjà de pagament es sitúa al voltant dels 35 dies.
 
A partir d'aquí, totes les propostes de CiU: Adhesió al Protocol de col·laboració entre administracions, jutjats, Col·legis professionals, etc, subscrit entre generalitat, Diputacions, associacions municipalistes, TSJC, Col·legis d'advocats i procuradors. Això que, inicialment ho va proposar el nostre grup, davant l'incomoditat que suposava pel govern haver de reconèixer que la proposta venia de CiU, i considerant que el més important és el contingut i els seus efectes, vam avenir-nos a retirar la proposta i adherir-nos a la mateixa però que procedia de la Generalitat de catalunya. Aprovat per unanimitat.
 
La moció sobre inclusió de clàusules socials en els processos de contractació pública del nostre ajuntament, també va acabar afegint-s'hi tots els grups i aprovant-se per unanimitat. El Manifest sobre l'esport amateur i les inspeccions de la Hisenda espanyola, tenint en compte que el PSC també en presentava un de molt semblant, vam negociar amb el regidor rovira convertint-lo en un sol text presentat per CiU i PSC amb el vot favorable de tots els grups a excepció del PP. I, en quant a la moció sobre horaris comercials i l'invasió de competències de l'estat espanyol en aquesta matèria, també rebé el suport de tots els grups a excepció del PP.
 
deixo pel final, la moció presentada per CiU i ERC relativa a l'adhesió del nostre Ajuntament al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Vam negociar alguna petita esmena amb ICV i, sorprenentment i amb gran satisfacció va ser aprovada per majoria absoluta amb els vots de CiU, ICV-EUiA, ERC i també la veu! Per tant, nou vots a favor, amb sis abstencions del PSC i els dos vots en contra del PP.
 
Ara només cal cercar el recolzament de les diverses entitats cíviques, culturals i esportives
del poble i així seguir fent força per la més absoluta radicalitat democràtica. Volem decidir el nostre futur polític com a país. I ara ningú podrà dir que aquest o aquell ha permès la aprovació amb una abstenció. Ara som majoria i volem decidir!