divendres, 7 de febrer de 2014

DARRERA PREGUNTA DEL PLE DE GENER 2014, SOBRE EL NOU PASSEIG DE VIANANTS ENTRE ISAAC PERAL I RONDA VERDA

 

9.- A la vista de l'execució del projecte, aprovat per l'anterior govern, de passeig de vianants entre la Ronda Verda i la Rambla Isaac Peral, que anava lligada a la construcció de la Piscina municipal, i que aquest govern ha decidit recuperar; demanem s'ens doni trasllat del projecte i volem saber si és el mateix que anava lligat a la piscina o s'hi ha fet algun canvi.

 

La resposta va anar a càrrec del Regidor Pedro Sánchez. Diu que no respon a cap projecte anterior sino al fet d'atendre les peticions provinents dels veïns d'aquesta zona, i així aconseguir que des de les cases no es vegin tant les fàbriques de la part industrial col·locant arbres i fent més transitable la vorera del cantó de les naus industrials per als vianants que vulguinn anar de la Rambla Isaac Peral cap a la Ronda Verda i viceversa.

 

Dit això, sí que es fa del tot necessari aclarir, amb independència de si és o no cert que hi ha una petició d'algun veí, (si ens fixem en les cases que hi ha, potser masses veïns no ho deuen haver demanat), que aquest passeig, tot i que és de gran utilitat i ens sembla molt bé la seva execució, anava molt lligat al projecte de la Piscina ja aniquilada. Observem com l'anterior govern, (i bo és recordar-ho), va construir, executar i fer del tot accessible, la Rambla Pere Pou, que conecta el centre de la vila amb la zona de can Cortès. Per tal que els vianants poguessin continuar cap a la Rambla Isaac Peral, va idear i construir l'actual rotonda que suposa que les persones puguin continuar a peu cap a Isaac Peral, Ronda que també fou remodelada, executada i feta del tot accessible per l'anterior govern.

 

Així, la pretensió inicial era la de construir una nova rotonda, de les mateixes característiques que la primera, que comuniqués, sense perill per a les persones, Isaac Peral amb l'Avinguda de l'Ebre. D'aquesta manera, mitjançant un passeig de vianants com el que ara s'executa o similar, es podia conectar amb la zona de la nova piscina a construir així com la mateixa Ronda Verda que es desplaça pel costat de la Riera de Caldes fins al parc de l'Hostal del Fum al llarg de prop de dos quilòmetres.

 

Ara, sense piscina ni cap dels equipaments previstos amb aquella instal·lació, sense una rotonda que eviti riscos a les persones que han d'atravessar el carrer Indústria, podran utilitzar el nou passeig, que en definitiva és arranjar l'inexistent vorera que en el seu dia s'hauria d'haver construït a la banda de les naus industrials, per així poder arribar a la Ronda Verda, que també podriem recordar que va ser construïda per l'anterior govern.

 

No sé quines peticions dels escassos veïns que hi ha a la zona s'han produït. Però, a l'Avinguda de l'Ebre ja hi trobem arbres en el centre de la calçada. Ara també en posen a la banda de les fàbriques i arranjaran la vorera amb sauló o similar.

 

Jo recomano que s'estudiï la possibilitat de fer una rotonda per comunicar sense riscos innecesaris per a les persones, Isaac Peral amb Avinguda de l'Ebre. La resta està molt bé, lamentant, això sí, que sense la piscina ja no tindrà ni la utilitat ni el sentit que es preveia en el projecte inicial.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.