dilluns, 3 de febrer de 2014

UNA ALTRA VEGADA AMB LA PISCINA!

El Sr. David Abascal, Regidor de Projectes dedicat exclusivament a desfer projectes del govern anterior, just acabat el ple de dijous passat, utilitzava el Facebook de l'Ajuntament per treure pit i presumir d'haver enterrat definitivament el projecte de Piscina municipal coberta enllestit i adjudicat al final de la passada legislatura. I és que, sembla que sigui ell i el seu govern qui ha aconseguit anul·lar tots els concursos i contractacions efectuades, quan en realitat, l'única persona que ha fet possible que la piscina no s'hagi construït i estigui ja en funcionament, és la Regidora Maria Àngels Marcuello Martínez. Ella i només ella, amb els recursos interposats, així com amb la seva defensa d'aquests recursos davant la Justícia un cop al govern municipal, ha estat la veritable causant que la piscina no només no s'hagi construït sino que hagin de passar molts anys com perquè es donin les condicions adequades perquè sigui plausible un nou concurs d'aquest estil i envergadura.
 
No us vaig parlar d'aquest punt de l'ordre del dia del ple de dijous, per una banda, per descuit, però, per una altra, perquè sembla que a cada ple tinguem el mateix punt. Un dia per donar compte de la sentència (quan encara no és ni ferma), un altre per quan ja ha adquirit fermesa, un altre per suspendre temporalment l'aplicació del contracte subscrit a l'anterior legislatura..., i, dijous va ser per deixar sense efecte el contracte d'adjudicació, gestió i explotació de la piscina, això sí, en compliment de la sentència. I diria que ja es deu haver acabat tot el Rosari de l'Aurora que ha suposat tota aquesta qüestió d'aniquilació d'un projecte com aquell.
 
Desbordava d'alegria el Sr. Abascal en el Facebook municipal manifestant que finalment s'havia complert amb el seu somni com a Regidor de Projectes de desfer el que ell considera com a buc insígnia de l'anterior govern. Però, no cal que presumeixi tant, ja que, si no hagués estat per la Regidora Marcuello la Piscina hi seria i estaria funcionant; i ves que, fins i tot, no en presumís el regidor en qüestió dient que "gràcies a l'actual govern s'havia redreçat el projecte i que s'havia fet més sostenible...., o qualsevol afirmació d'aquest estil.
 
Ara sí. La piscina no es farà. I no es farà perquè, (a uns els hi agradarà i a d'altres no) ha estat la Sra. Marcuello qui ho ha aconseguit. El Regidor Abascal, per molt que en presumeixi, no hi haurà tingut res a veure!
 
La resta de les seves elocubracions facebokianes, les mateixes falsedats de sempre: Que això li costava al poble cap a cinc milions d'euros, que si durant trenta anys el poble havia d'estar pagant no sé quines forassenyades quantitats de diners i tot el que us pogueu imaginar procedent d'algú que, durant la legislatura anterior es va dedicar de ple a l'insult mitjançant un blog anònim denominat El dimoni de la Pedra Llarga.
 
Però, ja sabeu que si la sentència diu el que diu, no és per cap altra raó que per entendre que si el demandat (Ajuntament) dona la raó a la part demandant (marcuello), el que es produeix "de facto" és un aplanament, i per tant poc marge li quedava al jutge a l'hora de prendre una decisió.
 
I, pel que fa al cost econòmic, el que tantes vegades hem comentat i encara ningú ha rebatut: L'Ajuntament hi posava un milió i mig d'euros: Cent mil d'un crèdit concertat i plenament retornat de l'any 2010. Dos-cents mil euros d'una partida aprovada en el pressupost del 2011 (que es va tancar en positiu per més d'aquest import), vuit-cents mil euros procedents del conveni urbanístic de can Valls que, al no haver-se pogut iniciar l'obra i per tant, no haver pogut facturar l'IVA, n'han acabat percebent sis-cents-seixanta mil que tenen guardats en un calaix a l'espera de saber què en fan; i la resta fins al milió i mig eren subvencions de la Generalitat (PUOSC) i de Xarxa de la Diputació, totes elles concedides i acceptades pel consistori. Efectivament, durant quinze anys s'havia d'abonar una quota de noranta-cinc mil euros anuals als que s'havia de restar una part de les quotes satisfetes pels socis de la nova instal·lació.
 
I aquesta és la veritat sobre tot plegat. I les alegries i els brindis que convinguin, que els deixin per a la Regidora Marcuello, per a satisfacció d'uns i desgrad d'uns altres. El regidor de Projectes que, arribat el darrer any de la legislatura encara no n'ha enllestit cap, sí que n'ha desfet potser algún; però no el de la Piscina.
 
La Piscina no la volien i ara ja sabem segur que no es farà. Si volen, amb aquests diners poden seguir reasfaltant carrers i arranjant voreres; però primer que mirin si han d'arreglar elements fets malbé, ja que els que estan bé no cal que els toquin!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.