dilluns, 10 de febrer de 2014

QUAN LES PROPOSTES NOMÉS LES FA CiU

Us reprodueixo a continuació l'escrit o pàgina de CiU d'aquest mes al Butlletí d'Informació Municipal insertat a les publicacions privades del poble:

 

CiU persevera. Seguim fent propostes d'acord per afavorir els interessos de les persones. Però, aquest Govern format pel PSOE, (el PSC ja no existeix), ICV i la Veu, es manté en la més absoluta inactivitat. L'acció de govern es redueix al mínim imprescindible, exigible i inevitable per a qualsevol govern: manteniment, reparacions i petites obres de millora. Els pressupostos municipals aprovats, còpia exacte dels de 2013, no aporten res de nou. Però els impostos s'apugen un 1,7% de promig, perquè prenen de referent l'IPC d'agost, i no pas el d'octubre que fou del 0%. L'IBI, per a finques amb valor cadastral superior a 104.000 euros s'incrementarà un 6%. Han rebutjat totes les al·legacions formulades per CiU a les ordenances fiscals. L'Alcaldessa convoca un ple extraordinari pel dia 24 de desembre a dos quarts de tres de la tarda per desestimar de pla les nostres al·legacions sense justificació de cap tipus. Desestimen les bonificacions a l'IBI proposades per a famílies monoparentals, nombroses i gent gran, i a la taxa d'escombraries. Desestimen exempcions a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als cotxes poc o gens contaminants. Desestimen reducció de l'IAE per a les empreses que implantin sistemes de reducció de la contaminació i per a les que creïn ocupació. A favor de qui està aquest Govern?

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.