dimecres, 28 de novembre de 2012

DEFENSEM LES PETITES I MITJANES EMPRESES I ALS AUTÒNOMS

aquesta és una altra moció que es debatrà i votarà en el plenari de demà a proposta de CiU:


MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIO DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS  EN DEFENSA DE LES PETITES I MITJANES EMPRESES I AUTONOMS, AMB EL PAGAMENT DEL IVA PREVI COBRAMENT DE LA FACTURA.

 

Atés que la Llei 37/1992, de 28 de desembre , és la norma jurídica que regula les obligacions fiscals de les petites i mitjanes empreses i autònoms a l`efecte de l`impost sobre el valor afegit.

 

Atés que la regulació de l`impost sobre el Valor Afegit és competencia exclusiva de l`Estat español i que, per tant, aquesta és l`única administració competent per a qualsevol modificació de la normativa sobre aquest impost.

 

Atés que les petites i mitjanes empreses representen el 99,80 % del total de les empreses de Catalunya.

 

Atés que les petites i mitjanes empreses donen feina al 71,80 % dels ocupats, i representen una important via d`entrada al mon laboral dels nostres joves.

 

Atés que les petites i mitjanes empreses generen el 59,70 % del Valor Afegit Brut de l`economía catalana.

 

Atés  que les petites i mitjanes empreses i autònoms són,  la base del teixit empresarial català i del  nostre poble, així com el motor principal de la nostra economia, generadors nets d'oportunitats laborals i catalitzadors de la desitjada reactivació econòmica.

 

 

Atés que la prioritat actual és la generació d'ocupació i la reactivació econòmica del  nostre poble.

 

Es Proposa al ple l àcord següent:

 

1.  Instar al  Govern de l'Estat espanyol que s'iniciïn els tràmits d'una Proposició de Llei de modificació de la Llei de l'impost sobre el valor afegit que afecta a les petites i mitjanes empreses i autònoms.

 

2.  Que la modificació de la Llei de l'impost sobre el valor afegit permeti que les petites i mitjanes empreses i autònoms paguin l'IVA un cop hagin cobrat la factura, i no en el moment d'emetre la factura com passa actualment.

 

 

 

3. Traslladar aquests acords al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda i al Ministerio de Empleo tot demanant el suport del Govern de l'Estat, del Congrés i del Senat.

 

4. Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Fer arribar aquests acords a tots els grups del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, representants dels empresaris i sindicats de la nostra comarca, Així com a les dues associacions de comerciants de Palau-solità i Plegamans i a l'entitat del Polígon industrial Riera de Caldes.