dijous, 8 de novembre de 2012

PLE D'OCTUBRE: PREGUNTES I RESPOSTES 3

Avui dedicaré aquest post a les preguntes que vaig formular a la Regidora Marcuello en matèria de Policia Local. Abans però, i a la vista del darrer apunt en el que comentava les qüestions plantejades a la Regidora Cabeza pel tema del vehicle adaptat cedit per Visiocom i gestionat pel grup SAPS, vull aclarir, com ja m'imaginava i així ho avançava al final de l'escrit, que el vehicle es va oferir a l'ajuntament per un preu que va arribar a vuit mil euros. Recordeu que la Sra. Cabeza va manifestar catorze mil. També, que totes les despeses del vehicle anaven a càrrec de l'empresa grupo SAPS a excepció de l'assegurança que era l'únic que pagava l'Ajuntament.
 
Fets aquests aclariments, vaig formular les següents preguntes en matèria de Policia Local:
Per quina raó enguany no s'ha celebrat la Festivitat de la Policia Local? resposta: perquè millor fer-la cada dos anys i així estalviem diners. Va dir que li semblava que alguns agents havien fet un dinar. No serà que si s'hagués organitzat, molt probablement no hi hagués assistit ningú? No deien que la plantilla estava dividida? Ara ja no ho està, i és que, hi ha unitat absoluta en contra de la gestió actual de la Policia i dels incompliments dels acords subscrits amb l'anterior govern.
 
Es portarà a terme una tercera edició de la Setmana de la Mobilitat? Resposta: Probablement sí, tot i que amb un altre format encara per determinar i que possiblement es dedicarà a parlar sobre l'estudi que va encarregar l'anterior govern al voltant dels Camins Escolars i del projecte dels anomenats Voluntavis. Recordeu que hauria tocat fer-la durant la primavera passada i que encara no s'en sap res.
 
És cert que ha marxat un agent, i per quin motiu? Resposta: Sí, n'ha marxat un en comissió de serveis i per tant s'en incorporarà un altre procedent del municipi de destí del nostre. es desconeix el motiu de la marxa. Recordem que ja va marxar també el sergent en condicions similars.
 
És cert que es pretén traslladar el Jutjat de Pau a la planta baixa de l'edifici de Comissaria, i quin cost tindran les obres? Resposta: Sí, ampliarem els vestidors de la Policia, (Es veu que pretenen fer canviar als 28 policies a la vegada), i traslladarem les oficines del Jutjat a baix per fer-les més accessibles. Recordem que hi ha ascensor. També van dir que la Policia no podia estar obrint i tancant la porta a les persones que anaven al Jutjat. Si hi aneu, veureu que la porta s'obre de forma automàtica i ningú ha d'intervenir en res amb els qui van al Jutjat de Pau. La sala polivalent que hi ha a baix serveix per celebrar-hi casaments civils, judicis de faltes així com xerrades i reunions de tota mena tant per a la Policia com per a qui es cregui convenient. Ara ja no hi haurà un espai per fer-hi els casaments i de la sala no deuen saber què fer-ne. Seguim amb allò del voler desfer! Per cert, en quant al cost econòmic van dir que no ho sabien però que no pujaria gaire.
 
És cert que s'han obert diversos expedients a agents de la Policia Local i per quines raons? resposta: Això li contestarem en privat. De moment no en sé res. Només es diu que si a un agent li han retirat l'arma, que si es remena en l'equipatge d'algun agent en el propi vestidor..., i alguna altra bestiesa que de moment prefereixo no comentar.
 
Es manté alguna de les unitats especialitzades en les que es va organitzar la nostra Policia? resposta: Sí, però totes les unitats fan els torns com la resta de policies. Cal dir que només l'unitat relacionada amb l'Educació viària feia un torn especial, i això segueix igual. També els agents destinats a l'oficina de suport creada durant l'anterior legislatura, i això també segueix igual. Ni la de Medi ambient existeix, ni la de Proximitat. Tothom a torns, excepte els que he dit, passant de tenir un cos de Policia a un cos de vigilants.
 
Com és que el nou càrrec de confiança com a coordinador de l'àrea de Seguretat no va ser comunicada a la Comissió de Catàleg ni s'ha creat la plaça en la relació de llocs de treball municipal? Resposta: perquè, encara que recaigui sobre el sots-inspector i aquest hagi deixat d'exercir com a tal passant geràrquicament per damunt del propi inspector, es tracta d'un càrrec de lliure disposició i no cal comunicar res ni demanar cap opinió al comitè d'empresa.
 
Finalment, sí sabem que l'absentisme continua al voltant del 30%, que per tal d'afrontar-ho segueixen obligant, via decret d'alcaldia, a venir a treballar als agents per cubrir baixes i que, més que mai, la desmotivació és la característica comuna en la pràctica totalitat de la plantilla.